กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของวัยรุ่นที่รวมตัวเป็นแก๊งต่าง ๆ ไว้ และได้ตีแผ่แก๊ง 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2549 หน้า 12 คอลัมภ์ฝ่าหมาก เรื่อง “ผ่าแก๊งโจ๋ 14 จังหวัดใต้ ซิ่งรถ-เสพยา-ชิงทรัพย์ อ่านแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ น่าสนใจ และน่าตกใจมากด้วย ปัญหาวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับสังคมไทย ในปัจจุบัน แก๊งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมได้มีดังนี้

          จังหวัดพัทลุง แก๊งลำปำ อยู่ชายหาดลำปำ แก๊งอำเภอเมือง แก๊งควนขนุน อยู่ที่ อ.ควนขนุน รวมตัวกันซิ่งรถ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์

          จังหวัดสตูล แก๊งโรงลัง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล แก๊งศาลากันตง อยู่บริเวณท่าเรือ อ.เมือง ทั้งสองแก๊งทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

          จังหวัดปัตตานี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีอยู่ 2 แก๊ง แต่ไม่ได้ตั้งชื่อ พฤติกรรมซิ่งรถและก่อกวน

          จังหวัดนราธิวาส แก๊งบ่อปลา อยู่ที่ อ.สุไหงโก-ลก มีพฤติกรรมแสดงอิทธิพล เข้าเคลียร์ปัญหาเมื่อคนในกลุ่มมีเรื่องกับผู้อื่น ก้าวร้าว ซิ่งรถ กวนเมือง และกรรโชกทรัพย์

          จังหวัดสงขลา มีแก๊งใหญ่ 2 แก๊ง คือ แก๊งแท็กซี่ อยู่ในเขต อ.เมือง มีวัยรุ่นเป็นสมาชิกนับ 100 คน พฤติกรรมซิ่งรถและทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทุกประเภท และแก๊งกะเทะเปลือก อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ มีสมาชิกกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกคนมีฐานะ ซิ่งรถกระบะ ทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีแก๊งวัยรุ่นเล็ก ๆ มีทั้งหมด 10 แก๊ง
          แก๊งบ่อนวัว ซิ่งรถ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งหัวเขา และ แก๊งบ้านเล ใน อ.สิงหนคร มีพฤติกรรมซิ่งรถ ยาเสพติด ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งบ่ออิฐ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งฟรีดอม สมาชิกจะเป็นวัยรุ่นจากที่ต่าง ๆ รวมตัวกันชายหาดสมิหลา อ.เมือง มีพฤติกรรมปล้นทรัพย์ ซิ่งรถ
          แก๊งหัวโบราณ อยู่บริเวณซอย 5 ถ.ทะเลหลวง อ.เมืองสงขลา มีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้านช่างรวมตัวกัน ซิ่งรถ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งเซเว่นทีน รวมตัวกับชุมชนหัวรั้ว อ.หาดใหญ่ มีพฤติกรรม ซิ่งรถ ลักทรัพย์ ยาเสพติด แก๊งคลังแสง รวมตัวกันที่สนามกีฬากลางจิระนคร อ.หาดใหญ่ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซิ่งรถ
          แก็งหน้าหอ รวมตัวหน้าหอนาฬิกา อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นท่ารถโดยสาร ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซิ่งรถ แก๊งจันทร์วิโรจน์ ใช้ชื่อหมู่บ้านจันทร์วิโรจน์เป็นชื่อแก๊งและเป็นสถานที่รวมตัวกัน ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซิ่งรถ

          จังหวัดตรัง มีแก๊ง 28 แก๊ง รวมตัวกันบริเวณหน้าสถานีรถไฟ มีพฤติกรรมปล้นทรัพย์ ซิ่งรถ ก่อกวน มีทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็นสมาชิก ปัจจุบันถูกตำรวจจับเกือบหมดแล้ว แก๊งอาก้า รวมตัวตามอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรมซิ่งรถ ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และแก๊งบ้านโพธิ์ มีพฤติกรรมเดียวกัน

          จังหวัดภูเก็ต มีแก๊งแมงแป๊ะทีม อยู่ย่านเกาะสิเหร และในเขต อ.เมือง มีสมาชิก 40 คน แก๊งบุษบา มีสมาชิก 50 คน มีพฤติกรรมซิ่งรถ เสพยา แก๊งดาบไทยพันธุ์ดุ มีสมาชิก 30-40 คน ซิ่งรถ เสพยา ก่อความวุ่นวายในเขตเมืองภูเก็ต แก๊งสามตา มีสมาชิก 50 คน ก่อความวุ่นวาย และแก๊งซามูไร มีสมาชิก 40-50 คน มีพฤติกรรมซิ่งรถเสพยา

          จังหวัดนครศรีธรรมราช แก๊งกะจะ มีสมาชิก 50-60 คน แก๊งนาเคียน มีวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกกว่า 100 คน มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย

          จังหวัดระนอง มีแก๊งซอยศูนย์ แก๊งวัยรุ่นโรงกลาง แก๊งโรเบิร์ด แก๊งซอย 7 และแก๊งสะพานสูง มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท ก่อความวุ่นวาย

          จังหวัดชุมพร มีแก๊งซัมบี้ มีสมาชิก 7-8 คน มีพฤติกรรม ซิ่งรถ แก๊งลูกหมู และแก๊งหลบมุม มีสมาชิก 7-8 คน มีพฤติกรรมชวนทะเลาะวิวาท

          จังหวัดพังงา มีแก๊งนาเหนือ มีสมาชิก 20-30 คน มีพฤติกรรมซิ่งรถ ก่อความวุ่นวาย และขว้างก้อนหินใส่รถ

          จังหวัดกระบี่ มีแก๊งหน้าชิง มีสมาชิกกว่า 100 คน แก๊งเยาวราช มีสมาชิก 50-60 คน แก๊งเด็กเหนือคลอง มีสมาชิก 20-30 คน แก๊งเด็กพั้งก์ มีสมาชิก 20-30 คน แก๊งเด็กในเมือง มีสมาชิก 50 คน แก๊งโล้นซ่า มีสมาชิก 80-100 คน และแก๊งซอยเกียรติ มีสมาชิก 60-70 คน ทุกแก๊งมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย แก๊งเคหะ มีสมาชิก 8 คน แก๊งเขาหัวควาย มีสมาชิก 5 คน แก๊งเคียนซา มีสมาชิก 3 คน แก๊งดาวซิลิฟูล มีสามาชิก 4 คน แก๊งตู้ปลา มีสมาชิก 5 คน แก๊งใต้โค้งพุนพิน มีสมาชิก 5 คน แก๊งท่าทองใหม่ มีสมาชิก 28 คน แก๊งทุ่งเต่า มีสมาชิก 11 คน แก๊งนายดิน มีสมาชิก 11 คน แก๊งนายสังข์ตลาดล่าง มีสมาชิก 7 คน แก๊งในค่าย มีสมาชิก 24 คน แก๊งเบิร์ดในบาง มีสมาชิก 11 คน แก๊งโพหวาย มีสมาชิก 6 คน แก๊งมังคุด มีสมาชิก 3 คน แก๊งอ๊อดสวิง มีสมาชิก 4 คน แก๊งดังกล่าวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ลักรถ

          ส่วนจังหวัดยะลา ยังไม่พบวัยรุ่นตั้งแก๊งขึ้นมาก่อกวน

          อ่านจบแล้ว...ตอบตัวเองทันทีเลยว่า นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ เสียแล้วสิ ค่อย ๆ ลุกลามขึ้นไปทุกที ๆ  นี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเนี่ย แล้วจะช่วยกันอย่างไรล่ะให้ปัญหานี้หมดไป สงสัยคงต้องขุดกันที่ต้นสายไปจนถึงปลายเหตุเลยทีเดียว แล้วนำมาล้างมาขัดกันใหม่ เดี๋ยวนี้ปัญหาวัยรุ่นยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามปัจจัยภาวะบีบคั้นของสังคม จนทำให้สังคมเริ่มอ่อนแอลงทุกขณะ ฮ้าย!! เหนื่อยใจแทนพ่อ-แม่ ที่มีลูกอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อแห่งชีวิต