ถลกหนัง...เด็กเดน!! แดนใต้

Vij
สงสัยคงต้องขุดกันที่ต้นสายไปจนถึงปลายเหตุเลยทีเดียว แล้วนำมาล้างมาขัดกันใหม่

          กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุมประพฤติ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของวัยรุ่นที่รวมตัวเป็นแก๊งต่าง ๆ ไว้ และได้ตีแผ่แก๊ง 14 จังหวัดภาคใต้ เป็นบทความลงในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 26 สิงหาคม 2549 หน้า 12 คอลัมภ์ฝ่าหมาก เรื่อง “ผ่าแก๊งโจ๋ 14 จังหวัดใต้ ซิ่งรถ-เสพยา-ชิงทรัพย์ อ่านแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ น่าสนใจ และน่าตกใจมากด้วย ปัญหาวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับสังคมไทย ในปัจจุบัน แก๊งต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมได้มีดังนี้

          จังหวัดพัทลุง แก๊งลำปำ อยู่ชายหาดลำปำ แก๊งอำเภอเมือง แก๊งควนขนุน อยู่ที่ อ.ควนขนุน รวมตัวกันซิ่งรถ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์

          จังหวัดสตูล แก๊งโรงลัง อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล แก๊งศาลากันตง อยู่บริเวณท่าเรือ อ.เมือง ทั้งสองแก๊งทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

          จังหวัดปัตตานี อยู่ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี มีอยู่ 2 แก๊ง แต่ไม่ได้ตั้งชื่อ พฤติกรรมซิ่งรถและก่อกวน

          จังหวัดนราธิวาส แก๊งบ่อปลา อยู่ที่ อ.สุไหงโก-ลก มีพฤติกรรมแสดงอิทธิพล เข้าเคลียร์ปัญหาเมื่อคนในกลุ่มมีเรื่องกับผู้อื่น ก้าวร้าว ซิ่งรถ กวนเมือง และกรรโชกทรัพย์

          จังหวัดสงขลา มีแก๊งใหญ่ 2 แก๊ง คือ แก๊งแท็กซี่ อยู่ในเขต อ.เมือง มีวัยรุ่นเป็นสมาชิกนับ 100 คน พฤติกรรมซิ่งรถและทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทุกประเภท และแก๊งกะเทะเปลือก อยู่ที่ อ.หาดใหญ่ มีสมาชิกกว่า 100 คน ส่วนใหญ่เป็นลูกคนมีฐานะ ซิ่งรถกระบะ ทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ทุกประเภท นอกจากนี้ยังมีแก๊งวัยรุ่นเล็ก ๆ มีทั้งหมด 10 แก๊ง
          แก๊งบ่อนวัว ซิ่งรถ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งหัวเขา และ แก๊งบ้านเล ใน อ.สิงหนคร มีพฤติกรรมซิ่งรถ ยาเสพติด ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งบ่ออิฐ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งฟรีดอม สมาชิกจะเป็นวัยรุ่นจากที่ต่าง ๆ รวมตัวกันชายหาดสมิหลา อ.เมือง มีพฤติกรรมปล้นทรัพย์ ซิ่งรถ
          แก๊งหัวโบราณ อยู่บริเวณซอย 5 ถ.ทะเลหลวง อ.เมืองสงขลา มีนักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้านช่างรวมตัวกัน ซิ่งรถ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ แก๊งเซเว่นทีน รวมตัวกับชุมชนหัวรั้ว อ.หาดใหญ่ มีพฤติกรรม ซิ่งรถ ลักทรัพย์ ยาเสพติด แก๊งคลังแสง รวมตัวกันที่สนามกีฬากลางจิระนคร อ.หาดใหญ่ ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซิ่งรถ
          แก็งหน้าหอ รวมตัวหน้าหอนาฬิกา อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นท่ารถโดยสาร ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซิ่งรถ แก๊งจันทร์วิโรจน์ ใช้ชื่อหมู่บ้านจันทร์วิโรจน์เป็นชื่อแก๊งและเป็นสถานที่รวมตัวกัน ทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซิ่งรถ

          จังหวัดตรัง มีแก๊ง 28 แก๊ง รวมตัวกันบริเวณหน้าสถานีรถไฟ มีพฤติกรรมปล้นทรัพย์ ซิ่งรถ ก่อกวน มีทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็นสมาชิก ปัจจุบันถูกตำรวจจับเกือบหมดแล้ว แก๊งอาก้า รวมตัวตามอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ มีพฤติกรรมซิ่งรถ ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และแก๊งบ้านโพธิ์ มีพฤติกรรมเดียวกัน

          จังหวัดภูเก็ต มีแก๊งแมงแป๊ะทีม อยู่ย่านเกาะสิเหร และในเขต อ.เมือง มีสมาชิก 40 คน แก๊งบุษบา มีสมาชิก 50 คน มีพฤติกรรมซิ่งรถ เสพยา แก๊งดาบไทยพันธุ์ดุ มีสมาชิก 30-40 คน ซิ่งรถ เสพยา ก่อความวุ่นวายในเขตเมืองภูเก็ต แก๊งสามตา มีสมาชิก 50 คน ก่อความวุ่นวาย และแก๊งซามูไร มีสมาชิก 40-50 คน มีพฤติกรรมซิ่งรถเสพยา

          จังหวัดนครศรีธรรมราช แก๊งกะจะ มีสมาชิก 50-60 คน แก๊งนาเคียน มีวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกกว่า 100 คน มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย

          จังหวัดระนอง มีแก๊งซอยศูนย์ แก๊งวัยรุ่นโรงกลาง แก๊งโรเบิร์ด แก๊งซอย 7 และแก๊งสะพานสูง มีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท ก่อความวุ่นวาย

          จังหวัดชุมพร มีแก๊งซัมบี้ มีสมาชิก 7-8 คน มีพฤติกรรม ซิ่งรถ แก๊งลูกหมู และแก๊งหลบมุม มีสมาชิก 7-8 คน มีพฤติกรรมชวนทะเลาะวิวาท

          จังหวัดพังงา มีแก๊งนาเหนือ มีสมาชิก 20-30 คน มีพฤติกรรมซิ่งรถ ก่อความวุ่นวาย และขว้างก้อนหินใส่รถ

          จังหวัดกระบี่ มีแก๊งหน้าชิง มีสมาชิกกว่า 100 คน แก๊งเยาวราช มีสมาชิก 50-60 คน แก๊งเด็กเหนือคลอง มีสมาชิก 20-30 คน แก๊งเด็กพั้งก์ มีสมาชิก 20-30 คน แก๊งเด็กในเมือง มีสมาชิก 50 คน แก๊งโล้นซ่า มีสมาชิก 80-100 คน และแก๊งซอยเกียรติ มีสมาชิก 60-70 คน ทุกแก๊งมีพฤติกรรมทะเลาะวิวาท

          จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย แก๊งเคหะ มีสมาชิก 8 คน แก๊งเขาหัวควาย มีสมาชิก 5 คน แก๊งเคียนซา มีสมาชิก 3 คน แก๊งดาวซิลิฟูล มีสามาชิก 4 คน แก๊งตู้ปลา มีสมาชิก 5 คน แก๊งใต้โค้งพุนพิน มีสมาชิก 5 คน แก๊งท่าทองใหม่ มีสมาชิก 28 คน แก๊งทุ่งเต่า มีสมาชิก 11 คน แก๊งนายดิน มีสมาชิก 11 คน แก๊งนายสังข์ตลาดล่าง มีสมาชิก 7 คน แก๊งในค่าย มีสมาชิก 24 คน แก๊งเบิร์ดในบาง มีสมาชิก 11 คน แก๊งโพหวาย มีสมาชิก 6 คน แก๊งมังคุด มีสมาชิก 3 คน แก๊งอ๊อดสวิง มีสมาชิก 4 คน แก๊งดังกล่าวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ลักรถ

          ส่วนจังหวัดยะลา ยังไม่พบวัยรุ่นตั้งแก๊งขึ้นมาก่อกวน

          อ่านจบแล้ว...ตอบตัวเองทันทีเลยว่า นี่ไม่ใช่ปัญหาเล็ก ๆ เสียแล้วสิ ค่อย ๆ ลุกลามขึ้นไปทุกที ๆ  นี่เป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเนี่ย แล้วจะช่วยกันอย่างไรล่ะให้ปัญหานี้หมดไป สงสัยคงต้องขุดกันที่ต้นสายไปจนถึงปลายเหตุเลยทีเดียว แล้วนำมาล้างมาขัดกันใหม่ เดี๋ยวนี้ปัญหาวัยรุ่นยิ่งเพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ตามปัจจัยภาวะบีบคั้นของสังคม จนทำให้สังคมเริ่มอ่อนแอลงทุกขณะ ฮ้าย!! เหนื่อยใจแทนพ่อ-แม่ ที่มีลูกอยู่ในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อแห่งชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน psychology

คำสำคัญ (Tags)#สังคม#วัยรุ่น#ความแตกแยก#พฤติกรรมก้าวร้าว#ซิ่งรถ#เสพยา#ชิงทรัพย์#บิดามารดา

หมายเลขบันทึก: 47300, เขียน: 31 Aug 2006 @ 00:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
     โห! อะไรมันจะมากมายเช่นนี้ แล้วที่ยังไม่มีข้อมูลอีกละครับ น่าเป็นห่วงจริง ๆ
     บนถนนเพชรเกษม(เอเชีย) บริเวณแถว ๆ สามแยกเขาชัยสน ก็เคยเห็นการนัดมาแข่งรถกันตอนค่ำ ๆ
     แล้วเคยไปงานศพลูกของผู้นำฯ ที่แต่งรถเพื่อไปแข่งบนถนนเพชรเกษม(เอเชีย) ขณะที่ซ้อมเกิดประสานงากันเอง จนรถสองคันรวมกันเป็นคันเดียวกัน เมื่อไม่ถึงเดือนมานี่
     พอได้เห็นข้อมูลนี้ น่าตกใจมาก ๆ ครับ
เขียนเมื่อ 
  • เห็นข้อมูลแล้วทึ่งครับ
  • รู้จักแก๊งแถวควนขนุน แต่นานแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าวัยรุ่นไม่มีกิจกรรมอะไรทำที่ดีๆ
  • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 
น่ากลัวจังเนอะ สังคมจะช่วยกันแก้ปัญหา น่าจะใช้จิตวิทยาช่วยนะคะ
เขียนเมื่อ 

น่าเป็นห่วงจริง ๆ ค่ะ คุณ "พี่ชายขอบ" ไอ้ที่ยังไม่มีข้อมูลนี่แหละค่ะน่าเป็นห่วงมาก เพราะตัวเองอยู่ยะลาบ้านพักอยู่ติดถนนใหญ่ พอตกดึกหน่อยเสียงรถซิ่งเฟี้ยวฟ้าว!! เลยค่ะ ไม่ทราบกี่คันต่อกี่คัน วัยรุ่นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อทั้งนั้น

หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนท้องถนนตัวเองเดือนร้อนไม่พอ ยังพลอยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วย จริง ๆ แล้วเป็นความคึกคะนองของเด็กกลุ่มหนึ่งที่มีพฤติกรรมความชอบเหมือนกัน แล้วมารวมกลุ่มกัน แต่ทีนี้หากกลุ่มที่รวมเป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมดี ๆ ให้กับตนเองและสังคมมันก็ดีไป แต่กิจกรรมทำนองนี้เห็นทีจะแย่ค่ะ แบบนี้คงต้องขุดลึกไปจนถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่แล้วละค่ะ หรือสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นนี้ และยิ่งเพิ่มความทวีขึ้นเรื่อย ๆ ประมาณว่ามีตัวตาย...ตัวแทน กันเลย

 

 

เขียนเมื่อ 
ที่ขอนแก่นเคยเห็นเค้าทำคัดเอาท์รูปรถถูกชนยับเยิน คนอยู่ในสภาพแย่ เค้าทำได้น่าสยดสยองจริงๆ ติดไว้ข้างถนน ก็เป็นการเตือนคนอีกแบบค่ะ เห็นทีไร ต้องขับรถช้าลงค่ะ
เขียนเมื่อ 

เอะ! คุณ "ขจิต" รู้จักแก๊งแถวควนขนุนด้วยเหรอค่ะ สงสัยค่ะว่าเป็นหนึ่งในแก๊งรถซิ่งควนขุนหรือเปล่า ทราบข่าวมาว่าจะไปชายแดน...แดนไหนค่ะ แดนใต้หรือแดนอีสาน หรือว่าแดนศิวิไล....

ประเด็นที่คุณ "ขจิต" ว่าไว้ก็เข้าข่ายนะคะกิจกรรมดี ๆ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกในสิ่งที่ควร ในสิ่งที่เขาชอบ แต่พอมองอีกมุมก็สะท้อนออกมาว่ากิจกรรม ชมรมดี ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมนันทนาการ กีฬาภายใน หรือแม้แต่ชมรมต่าง ๆ เด็กวัยรุ่นพวกนี้ก็ยังไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ก็จะชวนกันไปเสพยา ดื่มเหล้า

มานั่งมองอีกทีว่าวัยร่นเป็นวัยที่คึกคะนอง อยากรู้อยากลองไปเสียทุกอย่าง อยากเด่นอยากดังในทางที่มิควร เพื่อให้เป็นที่สนใจของเพื่อน อยากให้เพื่อนยอมรับในตัวตนของตน จึงทำพฤติกรรมที่แตกต่างจากคนอื่น อาจจะมองลึกลงไปถึงการขาดความรัก ความอบอุ่นจากทางบ้าน เพราะเท่าที่ดูแล้วมีแก๊งบางแก๊งที่มาจากครอบครัวที่มีฐานดีแต่ตั้งแก๊งเพื่อปล้นทรัพย์ ก็เลยมามองว่าเขาน่าจะแสวงหาอะไรบางอย่างที่มาชดเชยสิ่งที่เขาขาดขายไป หรือกำลังจะเรียกร้องความรักจากสังคม จากพ่อแม่หรือเปล่า

ขอบคุณ คุณ"ขจิต" มากค่ะ 

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณ"ใบบุญ" มากค่ะ การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นที่เป็นบุคคลจริง ๆ หรือตัวแบบที่อยู่ในรูปของสัญลักษณ์นับว่าได้ผลที่ดีมากทีเดียวค่ะ กับการหยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่าง เพราะหากเด็กวัยรุ่นหรือใครก็ตามที่คิดจะซิ่งรถ ปล้นทรัพย์ จะหยุดและฉกคิดเมื่อเห็นผลกรรมที่ตัวแบบได้รับ เช่น ซิ่งรถแล้วรถเกิดคว่ำ หรือโดนตำรวจจับ ติดคุก ติดตาราง หรือถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อเราเห็นตัวแบบได้รับผลกรรมที่ไม่ดีเขาก็จะหยุดพฤติกรรมนั้น แต่หากในอีกกรณีหากตัวแบบแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เขาเห็นอยู่บ่อย ๆ และได้รับคำชมเชย รางวัล ต่าง ๆ เขาจะเกิดความกระหายที่จะกระทำพฤติกรรมนั้นเพื่อจะได้เป็นอย่างตัวแบบบ้าง

ขอบพระคุณ คุณ "ใบบุญ" มาค่ะ สำหรับการจุดไฟส่องทางในประเด็นนี้ จะได้นำไปตกผลึกต่อไปค่ะ ขอบพระคุณจากใจจริงและจริงใจค่ะ

เขียนเมื่อ 
ดีใจที่ได้จุดแนวคิดต่อปได้ กำลังคิดเรื่องรางวัลตามที่คุณ vij บอกว่าจะนำไปทำอะไรในงานต่อได้อยู่เหมือนกัน เราแลกกันรวยความคิด และแบ่งปันกันดีจัง รู้สึกดีๆค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณคุณvij มากครับ
  • ได้ข่าวว่าหัวหน้าแก๊ง หนีมาภาคกลางมาสอนหนังสือครับ ได้ข่าวว่าได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกครับ
  • ขอบคุณครับ
IP: xxx.121.187.150
เขียนเมื่อ 

แก๊งนำแข็งปิ้ง จ.เลยครับ