1. เกาะช้างน้อย
 2. เกาะมะปริง
 3. เกาะหินขี้ช้าง
 4. เกาะปลี
 5. เกาะสุวรรณ
 6. เกาะหยวก
 7. เกาะมันนอก
 8. เกาะมันใน
 9. เกาะร่ม
 10. เกาะพร้าวนอก
 11. เกาะพร้าวใน
 12. เกาะหวาย
 13. เกาะเหลายาใน
 14. เกาะเหลายานอก
 15. เกาะคลุ้ม
 16. เกาะกระบุง
 17. เกาะง่าม
 18. เกาะใบดั้ง
 19. เกาะไม้ซี้ใหญ่
 20. เกาะไม้ซี้เล็ก
 21. เกาะหม้อใน
 22. เกาะหม้อนอก
 23. เกาะฝาละมีเหนือ
 24. เกาะฝาละมีใต้
 25. เกาะจาน
 26. เกาะจานน้อย
 27. เกาะลิ่ม
 28. เกาะสลัก    

 Elephant Elephant Elephant Elephant