ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพ ไม่ว่าจะด้วยกล้อง Compact กล้องฟิลม์ SLR DSLR DSLR-like เข้าร่วมกลุ่มโฟโต้ เพื่อพบปะ พูดคุย เสวนากลุ่มคนรักการถ่ายภาพ โดยท่านที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและลงชื่อได้ที่ นทพ.ฤทธิไกร ณ.ลำพูน หรือพี่แวน ปี 5 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ