• วันนี้ได้สนทนากับน้องออยรุ่นน้องปี 2 เกี่ยวกับการสร้างบล๊อก
  • ไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนเมื่อไร
  • คงอีกไม่นานก็จะมีน้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน
  • จะรอถึงวันนั้น.......

 Walking Dog Lion Fishy