อ่านไปอ่านมาก็คล้ายๆกับ xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
rss version="2.0">
<channel>

<item>
</item>

</channel>
</rss>

 

อันนี้สำหรับตรวจเชค Format : http://feedvalidator.org/

ที่มา : http://www.petefreitag.com/item/465.cfm