การศึกษาไร้พรมแดน

rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การศึกษาไร้พรมแดน

การศึกษาไร้พรมแดน

การศึกษาไร้พรมแดน เป็นการดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีการศึกษา   เทคโนโลยีสารสนเทศ   และเทคโนโลยีโทรคมนาคมหลายรูปแบบมารวมกัน เพื่อให้การเรียนการสอนไปถึงกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ต้องการเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย   กลุ่มที่ต้องการศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน   และกลุ่มที่เรียนทั้งสองแบบประกอบกัน
องค์ประกอบสำคัญของการศึกษาไร้พรมแดน แผน มทส   คือ ฐานความรู้ (Knowledge-Base: KB)   ซึ่งบรรจุเนื้อหาสาระและประสบการณ์ผ่านชุดสื่อประสมในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อพื้นฐาน    ชุดสื่อประสม ประกอบด้วย สื่อหลักและสื่อเสริม    สื่อหลัก ได้แก่ สื่อปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ (On Screen Interactive Media: OSI)   ในรูปของการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI)    ในรูปบทเรียนบรรจุในแผ่นซีดีรอม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วนสื่อเสริม ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ และสื่อโทรคมนาคม   ใช้สื่อเสริมเป็นหลักในการสร้างฐานความรู้ให้กับผู้เรียน   บทเรียนผ่านสื่อต่างๆ เหล่านี้ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับการศึกษาทางไกลอย่างแท้จริง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระการเรียนรู้ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

47239

เขียน

30 Aug 2006 @ 14:51
()

แก้ไข

28 Apr 2012 @ 21:06
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก