บล็อกคือบ้าน

หลังจากครุ่นคิดอยู่หลายเดือนจะขยายผลเรื่องการใช้บล็อกของ gotoknow.org อย่างไร เพราะครูทุกท่าน

เหน็ดเหนื่อยกับงานการเรียนการสอน เมื่อทราบว่าจะต้องเรียนรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยการใช้บล็อกของ gotoknow.org ก็ออกอาการอยากวิ่งหนีเพราะภาระงานของครูสายผู้สอนที่สมบูรณ์แบบ มีรายละเอียดอีกมากมาย แต่ถ้าสอนแบบให้ผ่านๆไป ก็จะไม่ต้องใช้กำลังสมองมากนัก แต่ด้วยสำนึกว่าครูแล้ว น้อยนักที่จะไม่ตั้งใจสอน

เข้าใจความรู้สึกอย่างนี้ได้ดี สอนวันละ 4 หรือ 5 ชั่วโมง ก็หมดแรงแล้ว ไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกแล้ว

ก็เลยเปิดประเด็นว่า ท่านทั้งหลายอยากมีบ้าน ( Blog ) ในโลก Internet หรือไม่ หลายท่าน ตอบว่า อือ! น่าสนใจ

ประโยชน์ ของการมีบ้าน ( Blog ) คืออะไร สร้างยากไหม

ตอบว่า ไม่ยาก ถ้าท่านอยากมี เราจะช่วยท่านสร้าง

หลายท่าน ตอบว่า อือ! น่าสนใจ แล้วทำอย่างไรหละ เราจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีบ้าน อยู่ในโลก Internet

  1. ผู้คนอื่นๆ อาจจะเพื่อนหรือญาติ สามารถสืบค้นหาท่านเจอ บ้าน ( Blog ) ของท่าน ภายในเวลา 2 วินาที
  2. ท่านสามารถนำเอาสิ่งที่ท่านประสพความสำเร็จ หรือภาคภูมิใจ แขวนประดับไว้ที่บ้านของท่าน ดังพันธ์ไม้สวยงาม
  3. หลากสีสัน หรือ อาจเป็นเคล็ดลับ ไม่ลับ ความรู้สึก เรื่องเล่า อะไรก็ได้

  4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย ( Blog ) ของ gotoknow.org สนุก และ น่าทึ่ง ได้พบปะแลกเปลี่ยนกับผู้คนที่หลากหลาย

ด้วยการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ ตอบคำถาม และ ส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่ มีการศึกษาดี จิตใจ งดงาม ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เอื้ออาทร

 

วิธีการจัดการ

1. ชักชวนเพื่อนครูที่สนใจ และอยากนำเสนอผลงานที่ตัวตนของท่านประสพความสำเร็จ และอยากใช้ E Mail ในการติดต่อสื่อสารกับ บุตร ธิดา หรือ ญาติพี่น้อง เพื่อนผอง ที่อยู่ห่างไกล

2. จัดหาเวลา จะต้องเป็นเวลาที่กระชับ อย่ายาวนาน

                 โดยที่ ร.ร.อู่ทอง ใช้เพียง 1 ชั่วโมงในห้องเรียน Computer

ให้เพื่อนครู ลงทะเบียน เข้าเป็น สมาชิก เพียงอย่างเดียว โดยทีมงานวิทยากร จัดทำรูปและ ส่งรูปไปแขวนที่บ้านของเพื่อนครูเอง เพราะขั้นตอนนี้ถ้าท่านอธิบายจะทำให้เป็นเรื่องยาก และหมดความสนใจ

หลังจากพยายามร่วมด้วยช่วยกัน กำลังจะได้สมาชิก gotoknow.org เพิ่ม ประมาณ 40 คน จากครูจำนวน กว่า 100 คน หลังจากนั้นครูท่าน อื่นก็จะรู้สึกว่า ตัวเองยังไม่มีหลักแหล่งในโลก Internet ก็จะเกิดความอยาก มีบ้าน ( blog ) บ้าง เพื่อจะได้ทัดหน้าเทียมตากับคนที่มีแล้ว สังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำลังขยายตัวออกไป อย่างน่าตื่นใจ