คือผึ้งตัวผุ้ที่มีหน้าที่ผสมพันธุ์   พอถึงตอนบ่ายในวันที่มีอากาศแจ่มใส  ซึ่งเป็นวันที่ผึ้งตัวผู้เตรียมตัวผสมพันธุ์กับนางพญา  ผึ้งตัวผู้จะกินน้ำผึ้งที่ผึ้งงานได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว   พร้อมกับทำความสะอาดขนและตัวของมัน  จากนั้นผึ้งตัวจะบินไปรวมกลุ่มกันกลางอากาศ  พอได้กลิ่นฟีโรโมนจากผึ้งนางพญา  ผึ้งตัวผู้จะบินไปหาผึ้งนางพญาเพื่อผสมพันธุ์กันกลางอากาศ