แก้โรคความดัน(สูงหรือต่ำ)  ส่วนประกอบ  1.ลูกมะยมแก่  1  แก้ว 2.น้ำมะพร้าวอ่อน 2  ผล (เพิ่มเติมตามสัดส่วน เช่น ถ้าใช้มะยม 2 แก้ว ก็ต้องใช้น้ำมะพร้าวอ่อน 4 ผล ) วิธีทำ 1. ตำ(โครก)ลูกมะยมให้ละเอียด ผสมน้ำมะพร้าวอ่อน 2.กรองเอาแต่น้ำใช้ดื่มตามใจชอบ