หาประสิทธิภาพและคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

วิเคราะห์หลักสูัตร จุดประสงค์ เนื้อหา ผู้เรียน
เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร
ก่อนจะทำการสร้าง  เราจะต้องทำตามขั้นตอน โดสรุปได้ดังนี้
1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ เช่นวิเคราะห์หลักสูัตร จุดประสงค์  เนื้อหา  ผู้เรียน อื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดทำเครื่องมือ
2. จัดทำเครื่องมือ  แล้วนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านตรวจหาประสิทธิภาพเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา  อื่นๆ
3.  นำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำผลการทดลองกลับมาวิเคราะห์สรุปหาจุดบกพร่อง และแก้ไข
4.  นำไปใช้จริง แล้วผลการใช้จริงมาสรุป
**  การหาประสิทธิภาพควรหาจากกลุ่มทดลอง  เช่น เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน  เพื่อที่จะได้รู้ถึงความยาก ง่าย  และสามารถนำมาปรับปรุงได้ตลอด  เพราะสื่อบางอย่างอาจจะใช้ไม่ได้กับอีกกลุ่มก็ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน teppong2507

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

หมายเลขบันทึก: 47238, เขียน: 30 Aug 2006 @ 14:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)