ผลงานมา......ศรัทธาเกิด
 วันนั้น..... 3  สาว หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติภารกิจเช่นเคย  พวกเราเข้าตรวจสถานศึกษาแห่งหนึ่ง  ตามแผนการตรวจสอบประจำปี   ...เมื่อไปถึงได้เข้าไปคารวะผู้บริหารก่อน     และได้รับการต้อนรับที่ไม่น่าประทับใจนัก ทั้งสีหน้า ท่าทางและน้ำเสียง  ...ทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อน พวกเราสบตากัน  บรรยากาศไม่ดีซะแล้ว...
 การตรวจสอบดำเนินการ 2 วันผ่านไป  ...ด้วยการทำงานพร้อมกันทั้งบุคลากรของสถานศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน อย่างเป็นกัลยาณมิตร และไมตรีจิตต่อกัน
 วันที่ 3 หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น  พวกเราได้มีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบภายให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของสถานศึกษาทราบ เพื่อนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในไปปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการปฏิบัติงาน
 วันนี้.... ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย หลังจากประชุมสรุปผลผ่านไปประมาณยี่สิบนาที  ดูท่านผู้บริหารมีความสนใจในข้อสรุป และข้อเสนอแนะของพวกเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง ....สุดท้าย คำที่ท่านเอ่ยกับเราคือ ขอให้เราไปเป็นวิทยากรให้กับสถานศึกษาแห่งนั้น ...พวกเราสบตากัน   ...ทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว...  ในที่สุดท่านก็ศรัทธาเราแล้ว  ...ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสกว่าวันแรกมาก ๆ เลย...
  “ วันแรกมา  เห็นทำหน้า  เหมือนยาขม
     พอลองชม ยิ่งชัด  ยิ่งพิสมัย
     ว่าตรวจสอบ นี้ดี  ชี้ช่องใจ
     หายข้องใจ ในระเบียบ  เนี๊ยบการเงิน
   วันที่สอง ผ่านไป ยิ่งได้คิด
   ถลำทำผิด ไปตั้งนาน ผ่านหลายสมัย
   วันที่สาม สรุปข้อ ให้พอใจ
   ทั้งถูกหลาย และผิด คิดทบทวน
  ให้แก้ไข  ปรับปรุง ตามเสนอแนะ
  ไม่เป็นแพะ  ข้างหน้า พาสดใส
  ทำงานด้วย  ความสุข หมดทุกข์ใด
  ทั้งเข้าใจ  ซึ่งกัน ฉันและเธอ..”

      หน่วยตรวจสอบภายใน สพท.กทม.2