ชาวบ้าน:    อ้าวทำไมคุณครูมาโรงเรียนสายทุกวันละครับ?

คุณครู:      ครูมาสายทุกวันก็จริง แต่ครูกลับก่อนครูคนอื่นทุกวันน่ะจะบอกให้
ชาวบ้าน:  ครูทดแทนเวลาที่มาสายทุกวัน ด้วยการกลับก่อน ใช่มั้ยครู?
คุณครู:     ครับผ้ม.......

(เหมือนการแข่งขันทำอะไรสักกะอย่าง เสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ)