สคร.9 พิษณุโลก หนุนเป้าหมายเอดส์ลดแล้ว..ลดอีกรุกเปิดบริการ ”ศูนย์เพื่อนใจ” แบบครบวงจร

โรคเอดส์

นางภัททิมา แซวหิว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2527 หรือกว่า 27 ปีแล้วที่โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดไปในประชาชนคนไทยทุกกลุ่มอาชีพ ปัจจุบันวิธีการอย่างเดียวที่จะรู้ว่าติดเชื้อเอดส์ได้ คือ โดยการตรวจเลือดเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่คนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะไม่กล้าไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลหรือคลินิก เพราะกลัวผลกระทบที่จะเกิดตามมา เช่น กลัวผู้อื่นทราบว่าไปตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์  กลัวคนอื่นทราบว่ามีผลเลือดเป็นบวก  กลัวสถานที่ตรวจเลือดต่างๆ เป็นจุดเปิดเผย  กลัวผลการตรวจเลือดไม่เป็นความลับ  กลัวชื่อและที่อยู่ของผู้มีผลเลือดบวกรายงานไปยังที่ทำงาน  จังหวัดหรือส่วนกลาง กลัวว่าจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามไปที่บ้านหรือที่ทำงานทำให้ผู้อื่นทราบว่าติดเชื้อเอดส์  เป็นต้น

เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงกังวลใจว่าผู้อื่นจะทราบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์แล้วเกิดความรังเกียจ  เสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งของตนเองและครอบครัวตามมา  การขาดผู้มีความรู้ปรึกษาและไม่ได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้เกิดความทุกข์ บางคนหวาดวิตกอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันเมื่อหาทางออกให้ตนเองไม่ได้  ทำให้มีผู้มีความเสี่ยงจำนวนมากเข้าใจผิดว่า ตรวจเลือดไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ จึงยังคมมีพฤติกรรมสี่ยงอยู่โดยไม่กล้าไปตรวจเลือด ส่งผลให้การป้องกันตนเองและผู้อื่นก็มีน้อยลง ยิ่งเพิ่มโอกาสการแพร่ระบาดของโรคเอดส์มากขึ้น

ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  พิษณุโลก  กรมควบคุมโรค จึงได้ตระหนักถึงปัญหาของผู้มีความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง “ ศูนย์เพื่อนใจ “ อย่างครบวงจรขึ้น  เพื่อลดความเข้าใจผิดของประชาชนเกี่ยวกับการตรวจเลือด  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสอบถามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์  ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทั้งก่อนตรวจเลือดโดยสมัครใจและหลังการตรวจเลือด  และยังบริการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอดส์โดยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย  โดยผู้รับบริการจะบอกหรือไม่ต้องการบอกชื่อและที่อยู่ก็ได้  สำหรับผลการตรวจเลือดนั้นจะถูกเก็บเป็นความลับ มีเพียงผู้รับบริการเท่านั้นที่จะทราบผลการตรวจเลือดนั้น ๆ ได้

นางภัททิมา กล่าวต่ออีกว่า "ศูนย์เพื่อนใจ” ที่เปิดให้บริการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย คือ ให้ประชาชนกล้าเข้ามารับความรู้ คำปรึกษา คำแนะนำ และตรวจเลือด โดยจะไม่เกิดผลกระทบต่อตนเองและครอบครัว สามารถนำความรู้และผลการตรวจเลือดที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง และผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรายใหม่ และลดการแพร่กระจายโรคเอดส์แก่ผู้อื่น  และที่สำคัญคือให้ผู้รับบริการรู้สึกสดชื่น ผ่อนคลาย กว่าการเข้าไปรับบริการในสถานพยาบาลตามปกติ  เพราะศูนย์เพื่อนใจ มีเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นกันเอง และเป็นมิตร แก่ผู้รับบริการ ทุกเพศ  ทุกวัย  ทุกอาชีพ อย่างเท่าเทียมกัน

และหลักการการทำงานของ "ศูนย์เพื่อนใจ” คือ ยึดหลักการรักษาความลับ โดยไม่มีการบันทึกชื่อ ไม่มีการจดที่อยู่ ของผู้มารับบริการ แต่จะใช้วิธีเลขรหัสแทนตัวบุคคล  เน้นการให้บริการเป็นส่วนตัว  มีห้องให้คำปรึกษาที่ปกปิดเฉพาะบุคคล  โดยไม่ปะปนกับผู้มารับบริการคนอื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการสำหรับตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ อีกด้วย  โดยไม่จำเป็นต้องมาตรวจโรคเอดส์อย่างเดียว เช่น โรคซิฟิลิส ฯลฯ และถ้าผู้รับบริการได้รับคำปรึกษาแล้วแต่ยังไม่พร้อมที่จะรับการตรวจเลือด สามารถขอคำปรึกษาอย่างเดียวโดยไม่ต้องการตรวจเลือดก็ได้

การให้คำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ จะเป็นการให้บริการฟรี  ส่วนอัตราค่าบริการตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ และซิฟิลิส (ทางเลือด) จะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  แต่หากต้องการตรวจชนิดทราบผลทันทีจะมีอัตราค่าบริการ 200 บาท  โดยให้บริการเฉพาะในวันทำการราชการเท่านั้น ( เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) และให้บริการในเวลา 9.00- 16.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ ศูนย์เพื่อนใจ อาคาร 3 ชั้น  1  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  9  พิษณุโลก กรมควบคุมโรค  เลขที่ 306 หมู่ 5 ถนนพิษณุโลก-วัดโบสถ์  ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000  โทรศัพท์ 055-214615-7  ต่อ 334 หรือ 311

 

ข้อความหลัก " รู้เตรียม รู้ระวัง รู้สะอาด  แคล้วคลาดโรคเอดส์  สวมเสื้อผ้าเพื่อปกป้องร่างกาย  สวมถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรค ”

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/tv/2554_12_14_hiv.html

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)