ตอนนี้ กำลังเกิดจันทรุปราคา เดิมเรียกว่า ราหูอมจันทร์ จำได้ว่าสมัยเด็กๆ นั้น ผู้ใหญ่จะปลุกขึ้นมาให้ช่วยส่งเสียงขับไล่ราหู เคาะปีบ เคาะกะละมัง จุดประทัด หรือยิงปืน เป็นต้น....

พวกเราเด็กเล็กก็ถูกเด็กใหญ่ให้ว่าตาม ช่วยจัน เจ้าเหอ คลายเหอ เคยเหอ...

ช่วยจัน เจ้าเห่อ คลายเห่อ คลายเหอ.. ช่วยจัน เจ้าเหอ คลายเหอ คลายเหอ... ช่วยจัน เจ้าเหอ คลายเห่อ คลายเหอ...

ก็ตะโกนว่ากันจนเสียงแหบเสียงแห้ง พอเหนื่อยก็หยุดพัก หายเหนื่อยก็ว่าต่อ...

หรือบางคืน เมฆหมอกมาก คล้ายๆ จะเกิดราหูอมจันทร์ ก็มีใครบางคนชวนกันส่งเสียง ก็ช่วยกันอีก... แต่พอเมฆหมอกผ่านไป รู้ว่าไม่ใช่ ก็ขำๆ กัน รุ่งเช้าก็มีรายการหยอกล้อเรื่องนี้กันภายในหมู่บ้าน...

ต่อมาความเชื่อแบบเก่าๆ ค่อยๆ จางหายไป ความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที ดังเช่นขณะนี้ ไม่ได้ยินเสียงเคาะปีบ เคาะกะละมังเลย แต่ได้ยินเสียงประทัดหรือปืนบ้างประปราย (พวกคงจะขัดสนิมปืน)

ในทางพระพุทธศาสนามีตำนานว่า ท้าวราหูอิจฉาพระจันทร์และพระอาทิตย์ ว่างๆ จึงมาอมเล่น... ฝ่ายพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ก็รำลึกถึงพระพุทธเจ้า อาศัยพระพุทธบารมี ทำให้ท้าวราหูตกใจจึงปล่อยแล้วมาเฝ้าท้าวเวปจิตติซึ่งเป็นลูกพี่...

เรื่องราวราหูอมจันทร์อยู่ใน จันทิมสูตร ผู้สนใจ (คลิกที่นี้)