รินน้ำร้อนลงไปในขวดซ้อสที่จวนหมด ปิดฝาขวดเขย่าอย่างแรงๆ จะได้ซ้อสใช้อีก 1 ครั้ง