QA กับงานประจำ : 3. AARโครงการปี 49 ของสำนักงานฯ

บอย สหเวช

   เมื่อวาน (28 สิงหาคม 49) ได้มีการประชุมสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 8/49  ผมได้แจ้งเรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะให้บุคลากรในสำนักงานได้ทราบ 
  
    ทางคณะได้สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการ ได้พบปะพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง เป็นประจำทุกเดือน โดยเอื้อเวลาให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ ปกติทุกคนมักจะไม่สามารถปลีกตัวมาเข้าร่วมได้ครบทุกคน เพราะติดกับงานประจำ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ประชุมได้เสนอให้เป็นวันเดียวกับที่ประชุมสำนักงาน โดยจัดบรรยายกาศแบบสบาย ๆ

     ผมได้จัดให้มีการทำ AAR : โครงการปี 49 ของสำนักงานฯ ที่ผ่านมา โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นครับ

 • งานการเงินยังไม่ค่อยดีพอสมควร การควบคุมภายในยังไม่ดี
 • คาดหวังจะได้งบประมาณมากกว่านี้ ควรปรับปรุงโครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ มีคนเข้าร่วมน้อย อยากให้มีโครงการ 2 ล้อเพื่อสุขภาพบาง
 • อยากให้มีโครงการรดน้ำผู้ใหญ่ต่อไปอีก
 • โครงการ 5 ส. อยากให้บอกล่วงหน้า หรือมีกิจกรรมอะไรก็อยากให้บอกภาควิชาด้วย
 • โครงการ 5 ส. ให้ทำตามแผนที่วางไว้ เสนอโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่
 • โครงการคณบดีพบหน่วยงาน ควรจะให้พบมากกว่านี้
 • สหเวชสร้างเสริมสุขภาพไม่ค่อยต่อเนื่อง น่าจะมีความต่อเนื่อง
  รดน้ำผู้ใหญ่ ได้รดน้ำผู้ใหญ่แค่ 3 ท่าน น่าจะมีมากกว่านี้
 • บางโครงการอาจจัดเป็นกิจกรรม
 • อยากให้แจกปฏิทินโครงการ ความโดดเด่นยังไม่มี
 • ได้เข้าร่วมไม่กี่โครงการ มีโครงการด้านการประกันคุณภาพของสำนักงานได้มีส่วนร่วม
 • การเข้าร่วมของสายสนับสนุนอยากให้มีมากกว่านี้  อยากให้มีความต่อเนื่อง บางโครงการไม่สมควรมีก็ได้ อยากให้ทำวิจัยสถาบัน
 • โครงการด้านความปลอดภัยของอาจารย์ อยากให้บุคลากรที่ไม่เคยอบรมเข้ารับการอบรม
 • อยากให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการ โครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพอยากให้กับมาเหมือนเดิม
 • บางโครงการไม่ต้องเป็นโครงการก็ได้ เป็นกิจกรรมแทน  เพราะโครงการต้องมีหลายอย่าง ต้องสรุป
 • ไม่ต้องทำโครงการเยอะ เพราะคณะเราไม่ค่อยมีงบประมาณ ควรมีปฏิทินกิจกรรม
 • โครงการหลายโครงการของคณะ สำนักงานต้องมีส่วนในการดำเนินการ และต้องทำรองรับ QA  สิ่งที่ควรช่วยกัน คือ การทำวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนางานบริการ และเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร

                                                                              บอย สหเวช
                                                                               29 ส.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ#ดัชนีที่1.2-50

หมายเลขบันทึก: 47052, เขียน: 29 Aug 2006 @ 13:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)