จัดการอย่างไร...ให้มี APN

ในฝัน
ประเด็นเล็กๆแต่ไม่เล็ก กับโครงสร้าง APN

เมื่อต้นเดือน ได้มีโอกาสไปดูงานอีกครั้งที่ โรงพยาบาลระยอง มองเห็นประเด็นที่ดูเล็กๆแต่ไม่เล็กน้อยเลยด้วยความชื่นชมและความพยายามผลักดันในการยกระดับวิชาชีพพยาบาล

ประเด็นที่อยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ "การจัดการให้พยาบาลเป็น APN ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ยากเกินไป"

ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่า "การจัดการเพื่อพัฒนาให้มี APN ใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยความเชื่อว่าคนมีศักยภาพและต้องพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในด้านอัตรากำลังพยาบาลและสถิติของโรงพยาบาล จากนั้นแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ กำกับ และติดตามผลการทำกิจกรรมในโครงการเพื่อเข้าสู่ระบบการคัดเลือกเป็น APN ในขณะเดียวกัน ฝ่ายการพยาบาลเองมีการบริหารจัดการโครงสร้างแบบคู่ขนานเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบแบบค่อยเป็นค่อยไป"

ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้คือ "ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือเล็กก็ตามถ้าต้องการผลักดันให้เกิดต้องอาศัย วิสัยทัศน์ของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลและตัวของพยาบาลที่มุ่งมั่นจะเป็น APN จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจ ดึงศักยภาพของพยาบาลที่มี มองคุณสมบัติของพยาบาลที่จบป.โท พิจารณาความต้องการและสภาพปัญาหาในการให้บริการที่ต้องการการพัฒนาโดย APN แล้ว กำหนดโครงสร้างให้ชัดเจนภายใต้การประชาพิจารณ์ "

"ความรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งจำเป็นที่ฝ่ายการพยาบาลหรือพยาบาลวิชาชีพเองน่าจะได้รับการก้าวติดเพราะทุกย่างก้าวโลกหมุนความคิดคนเปลี่ยน ระบบเกิดการพัฒนา ฉะนั้น การกว้างไกลและมองเห็นจุดยืนของตนเองที่ต้องพัฒานเป็นเรื่องจำเป็น" 

ท้ายสุดแต่คงไม่สุดท้ายของการพัฒนา ตนเองค่ะ พยาบาลวิชาชชีพทุกท่านที่ใฝ่ฝันและฝันใฝ่จะเป็น APN ต้องมีการเตรียมพร้อมของตนเองตามทิศทางที่ตนเองมีประสบการณ์และสอดรับกับสถานการณ์การให้บริการของหน่วยงานตนเอง จากนั้นแสดง "ตน" ทางด้านวิชาการ การมองปัญหาและความต้องการของตนเองให้ทะลุ วางแผนและจัดระบบข้อมูลแปลงให้เป็นสารสนเทศสำหรับตนเองตามบทบาทหน้าที่ของ APN เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง .... การสร้างเจดีย์ไม่ได้เสร็จในวันเดียว ฉันท์ใด ... APN ก็ฉันท์นั้น เวลาและการวางแผนที่ดีพร้อมลงมือปฏิบัติเท่านั้นละค่ะ ... ฝันที่ใฝ่ฝันจะเป็นจริง ...เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NP-community

คำสำคัญ (Tags)#หนทางสู่apn

หมายเลขบันทึก: 47049, เขียน: 29 Aug 2006 @ 13:04 (), แก้ไข: 30 May 2012 @ 21:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)