วันนี้รีบทานข้าวเพื่อจะรีบมาเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งแต่เพื่อนบอกว่าเรียนบ่ายโมงเลยเสียความตั้งใจหมดเลยอาจารย์ไม่เขียนบอกในgotoknowบ้างเลยนะครับผมจะได้รู้