เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2549 ดิฉันได้ไปปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกับคณะวิทยาศาสตร์  ณ  อุทยานแห่งาติภูหินร่องกล้า   

        

          รถออกจากมหาวิยาลัย  07.00 น.ไปถึงบริเวณที่เราปลูกป่าก็เป็นเวลา11.00 น.เกิดมีเม็ดฝนโปรยลงมาสักครู่ก็หยุดไปเราปลูกกันจนถึงเวลา  12.30 น. ก็เสร็จแล้วจึงไปรับประทานอาหารเที่ยงอร่อยมากๆ(อาจเป็นเพราะหิวมากๆ)

         จากนั้นเดินทางกลับเกิดมีฝนตกลงมาหนักมากหลังคารถก็รั่วเพื่อนๆช่วยกันเอาผ้าใบลงแต่ผ้าใบก็คุมฝนไม่ได้สุดท้ายก็เปียกกันหมดพอถึงนครไทยฝนก็หยุดทุกคนหาทีนั่งและหลับกันกลับมาถึงมหาลัยเวลา17.00 น. ก็เกิดฝนตกขึ้นมาอีกต้องเปียกอีกครั้ง

          ถึงต้องเปียกฝนแต่ก็ได้เห็นความสามัคคีกันในกลุ่มเพื่อนๆดิฉันคิดว่าคุ้มเสียยิ่งกว่าคุ้ม