เขตการค้าเสรีอาเซียน กับ การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการก้าวไปสู่การเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ใช่เงิน สิ่งของหรือเครื่องจักร เเต่เป็นคน

    สวัสดีครับท่านผู้ติดตาม blog

         ผมได้รับเชิญจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยมาร่วมแลกเปลี่ยน มุมมอง/ความคิดเห็นกับผู้เข้าอบรมจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรทางภาคเหนือประมาณ 200 ท่าน ที่เชียงใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 54 ที่ผ่านมา เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 3 ปี ข้างหน้า เมื่อครั้งเเรกผมได้ไปบรรยายให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรทางภาคใต้ที่หัวหินเมื่อสปดาห์ที่เเล้ว

         เรื่องการเปิดเสรีอาเซียนอาจจะดูยากสำหรับหลาย ๆ คน เป็นเรื่อง แต่ด้วยประสบการณ์ของผมที่ได้ทำงานร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบรรยายพิเศษให้แก่ผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ รวม9 รุ่น (ประมาณ1,800 คน)

          ในครั้งนี้ผมได้นำภาพบรรยายกาศและการทำ workshop มาให้ติดตามกันครับ

                                                        จีระ หงส์ลดารมภ์

     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ ศ.ดร.จีระ ที่เคารพ

ผมติดตามคอลัมส์ของอาจารย์ตลอด อยากให้อาจารย์ช่วยเขียนมุมมองของการศึกษาเพื่อเข้าสู่สังคมอาเซี่ยนในปี 2558 ว่าอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้าง และผู้นำทางการศึกษาควรจะเปลี่ยนแนวคิดอย่างไรให้ทันเพื่อนบ้าน

นื่องจากประเทศไทยเสียเปรียบในเรื่องภาษาอย่างเดียวที่เด็กไทยยังอ่อนมาก ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นมัธยม และประถมยังสาระวนอยู่กับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอยู่

สุพจน์ กล้าหาญ

นักวิชาการทางการศึกษา