หลังจากที่บันทึกที่แล้วที่เคยบอกว่าเพื่อนร่วมงานของเรานั้นเค้าไม่คุยกัน...ที่ให้บรรยากาศภายในห้องทำงานดูเงียบเหงาและอึมครึมมากๆ.....

แต่เราเองก็ยังไม่ได้หาวิธีการอะไรมาช่วยได้แต่หาอ่านวิธีการต่างๆเพื่อที่จะทำให้บรรยากาศในห้องดีขึ้นมา......

แต่ก็ช้าไปกว่าหัวหน้าของเราซึ่งเมื่อเกิดความขัดแย้งในหน่วยงานเค้าก็แก้ปัญหาโดยในคนในหน่วยงานทำงานร่วมกันเพื่อที่จะได้พูดคุยกันให้มากขึ้นบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้นมาเราก็นึกย้อนไปถึงวันที่เราได้เรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์ฯนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องความขัดแย้งการที่จะลดความขัดแย้งก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันและการที่หากิจกรรมหรือให้ทำงานร่วมกันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งของการลดความขัดแย้งและเราก็เห็นด้วยกับวิธีนี้เพราะนอกจากการที่เราจะได้พูดคุยกันมากขั้นนั้นทำให้มีการเกิดการถ่ายทอดความรู้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้