• ตลาดนัดความรู้ GAP ของ KM เกษตรชุมพร จัดที่ อบต. พะโต๊ะ เจ้าภาพคือ สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ ซึ่งบรรยากาศของห้องประชุม ส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ หลาย ๆ คน คงได้อ่านการจัดตลาดนัด ครั้งนี้
  • ความสวยงามของสถานที่ส่วนหนึ่งมาจากบรรยากาศรอบข้างของห้องประชุม ที่มีคลองพะโต๊ะ และต้นยางใหญ่อยู่ด้านข้างห้องประชุม ส่วนในห้องประชุมเต็มไปด้วยดอกไม้ ที่หลากสีสัน และรูปแบบ
  • สอบถามได้ความว่า ผู้จัดคือ พี่วิไลวรรณ ยอดไหม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว สำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ  จัดแบบนี้ เพราะพี่ชอบ อยากให้สวยงาม เพื่อทุกคนได้สบายใจ นี่คือคำตอบของพี่วิไลวรรณ

                                                                    

  

              

                                       

               นี่คือพี่วิไลวรรณ ยอดไหม แห่งสำนักงานเกษตรอำเภอพะโต๊ะ

คุณไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ กัปตันใหญ่ ขอฉายภาพด้วยความชื่นชม