การผลิตสื่อประกอบการสอน

การผลิตสื่อประกอบการสอนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 การประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปจากวัสดุเหลือใช้

      จุดประสงค์การผลิต


          1.  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตและการติดตั้งกล้องและถ่ายรูป
          2.  เพื่อให้นักเรียนรู้จักวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
          3.  เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบ ดัดแปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์
           4.  เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความสนใจ และสนุกสนานกับการเรียน


       วัสดุประกอบในการผลิต

<p align="left">
            1.  กล่องใบเล็กมีฝาปิดแบบบานพับ
            2.  ฝาหลอดยาสีฟัน
            3.  ถ้วยพลาสติก     กรรไกร     กาว     ตะปู     เทปกาวใส     ดินสอ     ไม้บรรทัด    
            4.  ไหมพรม  กระดาษแข็ง  แผ่นพลาสติกใส
            5.  รูปภาพจากนิตยสาร  หนังสือพิมพ์
</p><p align="left">
       ขั้นตอนการผลิต</p>
<p align="left">
             1.  นำกระดาษแข็งขนาด 4X5  เซนติเมตร มาวัดวาดขนาดและตัดด้วยกรรไกรเพื่อทำช่องมองภาพ
            2.  นำกระดาษแข็งที่ตัดแล้วทากาวให้ทั่วด้าน แล้วนำแผ่นพลาสติกใสติดทับด้านที่ทากาวแล้ว  ตัดแผ่นพลาสติกใสที่ทับด้านบนกระดาษแข็ง
            3.  นำกระดาษแข็งที่ติดแผ่นพลาสติกใสเรียบร้อยมาติดที่กล่องเพื่อทำช่องมองภาพ ติดช่องมองภาพไว้ด้านหลังกล่อง
            4.  นำฝาหลอดยาสีฟันมาทากาวติดด้านบนของกล่องเพื่อทำปุ่มกด
            5.  นำตะปูมาเจาะกล่องด้านข้างเพื่อทำรูร้อยไหมพรมสำหรับเป็นสายคล้องคอโดยเจาะรูที่ด้านข้างกล่องทั้ง 2 ข้าง ร้อยไหมพรมเข้าไปและผูกปมไว้ข้างในสำหรับคล้องคอ
            6.  ใส่รูปภาพไว้ในกล่อง เช่น รูปภาพที่ตัดจากนิตยสารต่างๆ
            7.  นำถ้วยพลาสติกมาทากาวแล้วนำไปติดที่กล่องด้านหน้าเพื่อทำเลนส์กล้องถ่ายรูป เป็นการเสร็จได้ชิ้นงานกล้องถ่ายรูป
</p>
<p align="left">
        วิธีการใช้สื่อ</p>
<p align="left">
            1.  ครูแนะนำวัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการประกอบติดตั้งกล้องถ่ายรูป
            2.  ครูแนะนำวิธีการใช้และประโยชน์ของกล้องถ่ายรูป
            3.  นักเรียนทดลองฝึกทักษะจากกล้องตัวอย่างทีผลิต                        4.  นักเรียนฝึกปฏิบัติงานผลิตประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปเป็นชิ้นงาน
</p><h3 align="center"> ภาพวัสดุเหลือใช้ที่นำมาผลิตและชิ้นงานที่สำเร็จ    </h3><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chuanpis

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#เครือข่ายครูแนะแนว

หมายเลขบันทึก: 46933, เขียน: 28 Aug 2006 @ 19:34 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)