ว้นที่  26-27 สิงหาคม  ได้ไปดำน้ำที่จ.ระนอง  พอไปถึงที่นั่นก็จะมีวิทยากรหรืออาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดำน้ำ  และสอนการอนุรักษ์ปะการัง   ซึ่งอาจารย์ที่เป็นวิทยากรให้ความูแก่พวกเรา  เขาเป็นเพื่อนกับอาจารย์  ศุภลักษณ์ (อาจารย์เล็ก) และได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ที่เป็นวิทยากรที่นั่นว่าทำไมถึงเลือกที่จะอนุรักษ์ปะการังที่นี่  อาจารย์ตอบว่าเหตุผลที่อนุรักษ์ปะการังที่จ.ระนองเพราะว่าบริเวณนี้เป็นแหล่งประมง  หรือเป็นอาชีพหลักของชาวประมงที่นี่   เพราะฉะนั้นปะการังที่นี่เลยมีโอกาสถูกทำลายมากกว่าที่อื่น