เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค.49 นี้ ได้มีการประชุมคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การประชาสัมพันธ์งานข้อมูลท้องถิ่นในเว็บไซต์ ของ PULINET การจัดทำคู่มือการให้บริการข้อมูลท้องถิ่น การจัดทำหนังสือข้อมูลท้องถิ่น : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ การจัดนิทรรศการครบรอบ 20 ปี PULINET ซึ่งจะจัดที่ จ.เชียงใหม่ในเดือนธันวาคม 2549 การจัดทำโครงการตามแผนกลยุทธ์ของคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก PULINET ในปี 2550 และการเลือกตั้งประธานคณะทำงานคนใหม่แทนคนเดิม (นางสินีนาฏ สมบูรณ์เอนก) ที่ครบวาระ ซึ่งก็ได้นางพรพิมล มโนชัย จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานคนต่อไป  เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลงานของคณะทำงาน คือ หนังสือข้อมูลท้องถิ่น : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ  ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงานฝ่ายอำนวยการให้เป็นหนังสือที่ระลึกครบรอบ 20 ปี PULINET ซึ่งจะแจกฟรีให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาในงานครบรอบ 20 ปีเดือน ธ.ค. นี้ คนละ 1 เล่ม สำหรับห้องสมุดหรือผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มจำนวน สามารถซื้อได้ในงานนี้เช่นกัน ราคาเล่มละ 350 บาท  เป็นหนังสือที่กลั่นจากประสบการณ์ของคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่นจริง ๆ  แต่ละท่านล้วนเป็นนักปฏิบัติและนักพัฒนาตัวยง คร่ำหวอดกับงานข้อมูลท้องถิ่นคนละหลายปี ผสมผสานกับความรู้ที่มีในตำราผลิตออกมาเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง นับเป็นความสำเร็จของประธานคณะทำงานและทีมกองบรรณาธิการที่สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ในแวดวงคนทำงานข้อมูลท้องถิ่นเขียนออกมาเป็นหนังสือให้คนอื่นได้อ่านและสานต่องานข้อมูลท้องถิ่นต่อไป เพื่อให้งานนี้ยังคงอนุรักษ์ข้อมูลท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป ขณะเดียวกันก็เผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอื่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ทำให้ทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก ตะวันตก ก็ได้ใช้ข้อมูลท้องถิ่นร่วมกันด้วยความสะดวกและรวดเร็ว