เวลาซักผ้าขนสัตว์ ไม่ควรแช่ผ้าลงในน้ำร้อนที่ร้อนจัดนานเกินไป จะทำให้ผ้าขนสัตว์เปื่อยได้ น้ำที่ใช้ควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 105 องศาและเวลานำเอาผ้าขนสัตว์ตาก ควรให้อยู่ในอุณหภูมิต่ำ ไม่ควรตากแดด