GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การอ่านของเด็กเล็ก

การเรียนรู้การอ่านภาษาไทยในระดับปฐมวัย

การเรียนรู้การอ่านภาษาไทยในระดับปฐมวัย

          วิธีการเป็นการใช้การอ่านแบบธรรมชาติ คือ การอ่านจากของจริงหรือสิ่งของใกล้ตัวในการดำเนินชีวิตประจำวัน แบบเรียนป่นเล่นที่ผู้เรียนไม่รู้ตัว และเป็นใช้คำที่มีความหมาย ในการอ่าน

          ฉะนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงไม่เหมือนกับการจัดการศึกษาในระดับอื่นๆ  ผู้มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้น่าจะต้องมีความเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนตามวัยและความแตกต่างของผู้เรียนเป็นอย่างดี

          มีการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า มีผลทำให้อยากเรียน หรือทำกิจกรรม กระทั่งตกผนึกเป็นพัฒนาการทางสติปัญญาหรือทางสมองเป็นความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะที่ปรับใช้ในชีวิตได้อย่างจริงจัง

           คำที่ใช้เป็นคำง่ายและมีความหมาย และควรเป็นรูปธรรม จับต้องได้ หรือมีภาพประกอบด้วย  เช่น     มานี มาลี ฝาชี  ทาสี มะลิ  กะทิ  ปูนา  ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ปฐมวัย
หมายเลขบันทึก: 46830
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเป็นแนวคิดในการพัฒนาการปฐมวัยค่ะ