ผมกำลังดำเนินเขียนหนังสือ 2 เล่มคือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS สำหรับการวิจัยและ การทำ  การสร้างสรรค์งานวิทยานิพนธ์  ติดตามได้เร็ว ๆๆ  นี้นะครับ