นพ. ชาตรี  เจริญศิริ  สำลัก Tacit Knowledge จากการเผชิญน้ำท่วมน่านและบ้าน (รวมทั้งหนังสือ) ของตนเอง   ออกมาเป็นข้อเขียน ทำให้ผมมองเห็นว่าเครื่องมือสร้างความรู้เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมมีอยู่   แต่เราไม่ได้จัดระบบเพื่อใช้พลังความรู้นี้

         อ่านบทความของ นพ. ชาตรีได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช
 28 ส.ค.49