km มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์km

ดิฉันคิดว่าการมี kmในองค์กรช่วยให้เรามีแหล่งความรู้แหล่งใหม่เพิ่มขิ้นมา แต่มันยากตรงที่ว่าทำอย่างไรให้แหล่งความรู้นั้นฝึกให้ทุกคนใช้เป็นและสนใจที่จะใช้แนวทางแหล่งความรู้ใหม่นี้ในการศึกษาค้นคว้าส่งที่ตนเองอยากทราบ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km มีในบริษัทหรือไม่มีแล้วเป็นอย่างไรความเห็น (1)

จันทวรรณ
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสังเกตเห็นว่า คุณภนิตามีบล็อกถึง 3 บล็อกด้วยกัน ซึ่งแต่ละบล็อกล้วนมีแค่หนึ่งบันทึก

คุณภนิตาสร้างแค่บล็อกเดียวสำหรับวิชา KM ก็พอคะ แล้วสร้างบันทึกทั้งหมดไว้ในบล็อกนี้บล็อกเดียว (ไม่ต้องสร้างบล็อกใหม่เพื่อบันทึกใหม่ในแต่ละครั้งนะคะ)

ถ้าคุณภนิตาอยากจะให้ดิฉันช่วยอธิบายเพิ่มเติมก็คุยกันใน class ก็ได้คะ หรืออีเมลมาก็ได้ หรืออ่านจาก Quicktour ในหัวข้อ 8 กับ 9 ก็ได้คะ