การวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร

สำนักงานจังหวัดชุมพร ได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร โดยแต่งตั้งข้าราชการทุกคนเป็นคณะทำงาน จำนวน 2 ชุด ด้านการบริหารและพัฒนาระบบ  และ  ด้านยุทธศาสตร์และข้อมูลวารสนเทศ ขณะนี้ยังไม่ได้กำหนด KV ของสำนักงาน แต่อยู่ระหว่างวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละสมรรถนะหลักของบุคลากรในสำนักงาน ซึ่้งได้ร่วมกำหนดสมรรถะขึ้น ภายใต้การสมรรถนะการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานจังหวัดชุมพรความเห็น (0)