มหกรรมสุขภาพของอำเภอ

         ไม่ได้เข้ามาอ่านบทความในบล็อกเสียนาน เนื่องจากถูกระบบงานประจำตามจี้ที่ก้นอยู่เรื่อยๆ จนก้นร้อนไปหมด พยายามที่จะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ชอบจดบันทึก แต่ก็เปลี่ยนยากจริงๆ ใครมีวิธีการอย่างไรช่วยแนะนำผมบ้างนะครับ  สัญญาไว้ตั้งนานแล้วว่าจะเขียนเล่าประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้ในจังหวัดพิจิตร ให้ได้ลองอ่านกัน วันนี้พอมีเวลาเลยจะลองเล่าเรื่องของการจัดมหกรรมสุขภาพของอำเภอโพทะเล ซึ่งผมเองได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเวทีวันนั้นด้วย

          "แต่เดิมผมเคยทำงานที่อำเภอโพทะเลมาประมาณ 10 ปี ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการก่อเกิดของเครือข่ายต่างๆในอำเภอโพทะเลมาพอสมควร อำเภอโพทะเลมีทุนทางสังคมค่อนข้างสูงมาก มีเครือข่าย / ชมรม อยู่เยอะมาก เช่น เครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายแพทย์แผนไทย ชมรมคนรักโพทะเล เครือข่ายออกกำลังกายที่แยกเป็นหลายๆชมรม เช่น แอโรบิค รำไม้พลอง โยคะ เป็นต้น เครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำยม และกลุ่มอาชีพที่อยู่ในความดูแลของพัฒนาชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกมากมาย เวลาที่แต่ละเครือข่ายทำกิจกรรมเขาจะมีแกนประสานของแต่ละเครือข่ายให้เครือข่ายอื่นๆเข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วย

           ยกตัวอย่างซักกิจกรรมหนึ่ง คือ มหกรรมสุขภาพเดินวิ่งเทอดพระเกียรติโพทะเลมินิมาราธอนต้านภัยยาเสพติด ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมชื่อโครงการถึงยาวนัก เพราะเป็นการทำกิจกรรมที่มีหลายเครือข่ายเข้ามาร่วมจึงจำเป็นต้องรักษาน้ำใจให้กับทุกกิจกรรมของแต่ละเครือข่าย ในงานวันนั้น จะมีกิจกรรมเดินวิ่งเทอดพระเกียรติมินิมาราธอนมีนักวิ่งทั้งจากจังหวัดพิจิตรและจังหวัดอื่นๆเข้ามาร่วมวิ่ง ประมาณ 500 คน ซึ่งกิจกรรมนี้ชมรมคนรักโพทะเลรับเป็นโต้โผ และกิจกรรมนิทรรศการของเครือข่ายต่างๆ เช่น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกษตรปลอดสารพิษ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพต่างๆ งานนี้สาธารณสุขรับเป็นผู้ประสาน กิจกรรมการประกวดร้องเพลงต้านภัยยาเสพติดในนักเรียน กิจกรรมนี้ที่ว่าการอำเภอโพทะเลรับเป็นเจ้าภาพ การประกวดเต้นแอโรบิคและโยคะ งานนี้สาธารณสุขรับ และการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โรงพยาบาลเป็นผู้ดูแล มหกรรมนี้มีผู้เข้ามาร่วมงานนับพันคน เป็นการสร้างกระแส ขยายเครือข่าย และชักชวนให้คนหันมาสนใจด้านสุขภาพได้เป็นอย่างดี มีคุณอำนวยที่ช่วยให้งานนี้สำเร็จอยู่หลายคน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานของแต่ละเครือข่าย แล้วผมจะนำมาเล่าถึงรายละเอียดของแต่ละเครือข่ายแต่ละคนในวันหลัง

          และจากการที่มีเครือข่ายที่เข้มแข็งการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตามที่พี่สุรเดช  สสจ.พิจิตร อยากให้เกิดจึงไม่ใช่เรื่องยาก เช้าวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโพทะเลคราคร่ำไปด้วยสมาชิกของเครือข่ายต่างๆประมาณ 300 คน บริเวณหอประชุมถูกตกแต่งด้วยนิทรรศการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่างๆ การออกร้านขายสินค้าของเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ เช่นปุ๋ยชีวภาพ ข้าวปลอดสารพิษ ผักปลอดสารพิษ และเกษตรได้นำต้นไม้มาแจกจ่ายเป็นจำนวนมาก หลังพิธีเปิดโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเลแล้ว ได้แบ่งกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มไข้เลือดออก กลุ่มออกกำลังกาย กลุ่มอบต. กลุ่มแพทย์แผนไทย กลุ่ม อย.น้อยโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผลที่ได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันในแต่ละกลุ่ม และทำให้ได้แผนที่มีลักษณะของการประสานงานกันในแต่ละเครือข่าย แล้วผมจะนำแผนและรูปภาพงานมาให้ดูในวันหลัง" 

           ติดไว้อีกแล้วครับท่าน 2 เรื่องนะครับ วันนี้เอารูปของการจัดงานมกรรมสุขภาพเดินวิ่งเทอดพระเกียรติโพทะเลมินิมาราธอนต้านภัยยาเสพติด มาให้ดูกันก่อน

           ปล ผมพยายามแทรกรูปแต่ทำไม่สำเร็จ ผู้รู้ช่วยแนะนำผมด้วยครับ

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้จังหวัดพิจิตรความเห็น (3)

จันทวรรณ น้อยวัน
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

เข้าที่ Quicktour อ่านที่ข้อ 18 และ 19 คะ มีตัวอย่างให้ดูเกี่ยวกับการอัพโหลดไฟล์และเลือกใช้ไฟล์

อีกไม่นานจะปรับปรุงระบบให้ใช้งานง่ายขี้นกว่านี้คะ

วิจารณ์
IP: xxx.115.6.17
เขียนเมื่อ 
อ่านสนุกดีครับ    ผมรออ่านตอนต่อไปนะครับวิจารณ์
ภานุ
IP: xxx.204.171.85
เขียนเมื่อ 

แล้วตอนนี้หาไปไหนงานไม่เห็นชมรมจัดเลย