วันนี้หลังตอบคำแนะนำของคุณobservercแล้ว   ท่องเที่ยวตามบล็อกต่างๆพบบล็อกน่าสนใจเลยนำมาแนะนำครับ

1.ชื่อบล็อกเรื่องเล่าเคล้าKM   http://gotoknow.org/easykm

2.สร้างสังคมฐานความรู้ ให้ชุมพรก้าวไกลด้วย IT  http://weblog.manager.co.th/publichome/aisune/

ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะครับ

                                                                    พรสกล ณ ศรีโต

                                                                  24-6-2548