HR Scorecard

ขณะนี้ทางสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กำลังขะมักเขม้นการจัดทำแผนกลยุทธ์ HR Scorecard  โดยการนำของ ดร.สนธิรัก  เทพเรณู และอาจารย์ชัชรินทร์  ชวนวัน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ปรึกษา ในการจัดทำโครงการนี้ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาความเห็น (1)

พิชีย
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจครับ ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับHR Scorecard ของสถาบันฯอาจารย์ น่าสนใจครับ

     http://gotoknow.org/pichai3