GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

องค์ความรู้ในองค์กร

ธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ
องค์กรของผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการแยกก๊าซธรรมชาติและการส่งก๊าซธรรมชาติไปตามท่อ โดยส่งไปขายยังประเทศมาเลเซีย และในอนาคตอันใกล้ก็จะส่งก๊าซธรรมชาติให้โรงไฟฟ้าจะนะ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งบริษัทที่ผมทำงานอยู่ก็คือ บริษัททรานส์ ไทย-มาเลเซีย(ประเทศไทย) จำกัด หน้าที่ความรับผิดชอบของผมคือการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัด (instrument) ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ความรู้ที่ผมมีเป็นความรู้แบบ explicit knowledge ที่ได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการทำงานและการฝึกอบรม ซึ่งสามารถทำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรที่เราทำงานด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 448
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)