การจัดการความรู้จะสำเร็จได้ ต้องมีการจัดการ

KM ของจริง อยู่กับงานประจำ

การจัดการความรู้จะสำเร็จได้  ต้องมีการจัดการ


          สาระของเรื่องนี้โดยพิสดารอยู่ในบทความเรื่อง “ถ้าจะจัดการความรู้ต้องรู้เรื่องการจัดการ”   เขียนโดย นพ. พิเชฐ  บัญญัติ   ผอ. รพ. บ้านตาก   ลงพิมพ์ในจดหมายข่าวถักทอสายใยแห่งความรู้   ฉบับเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2547   อ่านได้จาก www.kmi.or.th

“”–


          หัวใจของเรื่องก็คือ KM จะสำเร็จก่อผลตามเป้าหมายได้   ต้องมีการจัดการระบบและกิจกรรม KM   และต้องมีการจัดการเพื่อเชื่อมโยง KM กับงานประจำ


          เราพบมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า  มีผู้เข้าใจผิด  คิดว่า KM คือการบรรยายหรือฝึกอบรม   เมื่อบรรยายจบหรือฝึกอบรมจบ   ก็ถือว่าได้ทำ KM แล้ว    KM ของจริงอยู่กับการทำงานประจำครับ    ไม่ใช่อยู่ที่การฝึกอบรม หรือฟังการบรรยาย
                                                                                                วิจารณ์  พานิช 
                                                                                                   14 มิ.ย.48

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)