แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ (7) รวมกลุ่มผู้สูงอายุจัดกิจกรรม (ตอนที่ 5 PCU ท่านัด)

ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไร คุณหมอก็จะมีการแทรกเรื่องฟันทุกที ... คุณกรรณิการ์บอกว่า "พูดจนเข้าหู ฝังอยู่ในหู" ก็คือ เจ้าหน้าที่อนามัยที่ไม่ใช่ทันตาภิบาล ก็จะมีความรู้เรื่องนี้ไปด้วย ความรู้เรื่องฟันก็จะซึมไปแล้ว

 

เรื่องของ PCU ท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี คุณกรรณิการ์ ชุติพงศ์ศาศวัต มาเล่าให้ฟังค่ะ

การทำกิจกรรมผู้สูงอายุของ สอ.ท่านัด มีสภาพแวดล้อมที่มีส่วนสนับสนุนให้สามารถทำงานได้ ก็คือ

 • คุณกรรณิการ์ ชุติพงศ์ศาศวัตชมรมเข้มแข็ง เพราะว่าชมรมของเราทำตั้งแต่ยังเป็น สอ.
 • ได้งบประมาณสนับสนุนมาจาก อบต. โดยการส่งโครงการ ได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร
 • ผู้สูงอายุมีความรู้ เคยเป็นครู, ดำเนินการหอกระจายข่าว, เป็นผู้นำชุมชน, ชาวบ้าน, เป็นนาวาอากาศเอก, พันตรี, กรรมการวัด และท่านเหล่านี้ก็เป็นกรรมการบริหารของชมรมฯ
 • สสจ. จัดอบรมเรื่องฟัน ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบ่อยๆ จนจำได้ ... ไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไร คุณหมอก็จะมีการแทรกเรื่องฟันทุกที ... คุณกรรณิการ์บอกว่า "พูดจนเข้าหู ฝังอยู่ในหู" ก็คือ เจ้าหน้าที่อนามัยที่ไม่ใช่ทันตาภิบาล ก็จะมีความรู้เรื่องนี้ไปด้วย ความรู้เรื่องฟันก็จะซึมไปแล้ว
 • จนท.สส. มีความมั่นใจ เรื่องการให้ความรู้เรื่องฟัน สามารถนำไปใช้ในการตรวจฟันได้ให้กับครู อย่างน้อยๆ ครูก็ใช้ในการตรวจฟันได้
 • มีองค์กรชุมชน ประชาชนมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร ให้กับผู้สูงอายุรายเดือน
 • สอ. สนับสนุนในเรื่อง (1) สถานที่ (2) ห้องน้ำ (3) ความรู้ และมีแผนทำกิจกรรมรายปี

เมื่อมีการบอกเล่าเรื่องการทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุนี้ สอ. ก็เริ่มดำเนินการโดย

 • สำรวจข้อมูลก่อนเป็นแนวทางการประเมิน พอประเมินเสร็จเรียบร้อย
 • เอาผู้สูงอายุที่เป็นแกนนำ ก็มองไปที่ ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ช่วยเราคิดทำอะไรได้ในชมรม เช่น เป็นคนวางแนวทางกิจกรรมในชมรมได้ ควรจะมีเรื่องอะไรบ้าง ความรู้ที่เขาอยากได้ในแต่ละปีจะมีอะไรบ้าง
 • กิจกรรมคือ การตรวจสุขภาพ ออกกำลังกาย ให้ความรู้ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ (รวมทั้งเรื่อง สุขภาพช่องปาก)
 • กิจกรรมที่เราทำปัจจุบัน คือ ฟังเทศน์ ฟังธรรม พระก็พูดเรื่องการแปรงฟัน
 • เดิมมีใครมาบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร จะมีเค้กให้ แต่หลังจากโครงการนี้เข้าไป ก็จะเกิดโครงการเค้กก้อนสุดท้าย หลังจากนั้นก็จะไม่มีเค้กอีกเลย จะเปลี่ยนไปเป็นผลไม้ หรืออย่างอื่นแทน
 • มีแบบฟอร์มสำหรับตรวจฟันให้ผู้สูงอายุ และบันทึกแทรกไว้ในคู่มือสุขภาพผู้สูงอายุ
 • จัดกิจกรรมชิงโชค สำหรับผู้ไปรับการตรวจรักษาฟันกับทันตบุคลากรแล้ว
 • จัดเป็นช่องทางลัด สำหรับโครงการฟันเทียมพระราชทาน โดยเชิญทันตแพทย์ที่ รพ.ดำเนินสะดวกมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก
 • จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน โดยขอการสนับสนุน แปรงสีฟัน ยาสีฟันจาก สสจ. และศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี
 • ใช้เพลงแปรงฟันนาน 5 นาที เพื่อเป็นตัวบ่งบอกเวลาสำหรับการแปรงฟัน

กิจกรรมของท่านัดทำอย่าง Happy มาก และเธอก็มีเป้าหมายดำเนินการต่อไปค่ะ 

รวมเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทันตฯ ในผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

คำสำคัญ (Tags)#สุขภาพช่องปาก#ผู้สูงอายุ#ลปรร.#สอ.ท่านัด

หมายเลขบันทึก: 46746, เขียน: 27 Aug 2006 @ 15:45 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (0)