แมงกระพรุนไฟ เป็นสัตว์ทะเลใช้ชีวิตลอยกระเพื่อมอยู่ในน้ำทะเล บางคนที่ลงเล่นน้ำทะเลเผลอไปเจอพิษแมงกระพรุนเข้า พิษแมงกระพรุนดับได้ด้วยสมุนไพรหลายขนาน รวมทั้ง ยางมะละกอ ซึ่งพิษแมงกระพรุนไฟมีผู้ทดลองแล้วว่า ทุเลาได้โดยสารปาเปน และสารปาเปนนี้เป็นสารที่ได้มาจากยางมะละกอ จึงใช้ยางมะละกอแก้พิษแมงกระพรุนไฟได้

โดย จุก เบี้ยวสกุล จาก สมุนไพรให้คุณค่า