โรงเรียนจ่านกร้องได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 6 ปี 2549 ชมบรรยากาศการแข่งขัน