ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการจัดทำBlogกับโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ซึ่งมีผู้ที่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนกันอย่างมากมาย ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งมิตรภาพ...