สมมุติฐาน สถิติทดสอบ และระดับการวัดค่าข้อมูล

สมมุติฐานทางวิจัยจะต้องสามารถนำไปทดสอบทางสถิติได้ การเขียนสมมุติฐานทางวิจัยจึงต้องคำนึงถึงสถิติทดสอบ และการเลือกใช้สถิติทดสอบจะต้องคำนึงถึงระดับการวัดค่าข้อมูล เพราะทั้งสามเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรทำความเข้าใจทั้งสามเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการในบทที่ 3 ต่อไป จึงได้นำมากล่าวพอสังเขปดังนี้ (ในที่นี้ สมมุติฐานทางสถิติได้นำเสนอเฉพาะ H1 เท่านั้น ซึ่งสมมุติฐานทางสถิติ H1 มักจะสอดคล้องกับสมมุติฐานทางวิจัย สำหรับ H0 ต้องตั้งให้เป็นกลางเสมอ จึงไม่จำเป็นต้องนำมาแสดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#สมมุติฐาน#สถิติทดสอบ#และระดับการวัดค่าข้อมูล

หมายเลขบันทึก: 46499, เขียน: 26 Aug 2006 @ 13:11 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)