สมมุติฐาน สถิติทดสอบ และระดับการวัดค่าข้อมูล

  ติดต่อ

สมมุติฐานทางวิจัยจะต้องสามารถนำไปทดสอบทางสถิติได้ การเขียนสมมุติฐานทางวิจัยจึงต้องคำนึงถึงสถิติทดสอบ และการเลือกใช้สถิติทดสอบจะต้องคำนึงถึงระดับการวัดค่าข้อมูล เพราะทั้งสามเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงควรทำความเข้าใจทั้งสามเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการในบทที่ 3 ต่อไป จึงได้นำมากล่าวพอสังเขปดังนี้ (ในที่นี้ สมมุติฐานทางสถิติได้นำเสนอเฉพาะ H1 เท่านั้น ซึ่งสมมุติฐานทางสถิติ H1 มักจะสอดคล้องกับสมมุติฐานทางวิจัย สำหรับ H0 ต้องตั้งให้เป็นกลางเสมอ จึงไม่จำเป็นต้องนำมาแสดง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 46499, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:43:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สมมุติฐาน#สถิติทดสอบ#และระดับการวัดค่าข้อมูล

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)