ประสิทธิภาพของCAI

ปริญญาภรณ์
ประสิทธิภาพ

เราจะมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไร

-   ควรเริ่มจากการตรวจสอบคุณภาพและหาความเชื่อมั่นให้ได้มาตรฐานก่อนนำไปใช้  โดยการสร้างเครื่องมือให้เหมาะสมให้ครอบคลุมองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหา  ด้านการใช้ภาษา  ด้านภาพและเสียงการออกแบบและการจัดบทเรียนในเรื่องความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ

หรือ  อาจหมายถึงความสามารถของสื่อที่ใช้เชื่อมโยงความรู้และมีคุณลักณะภายในตัวของสื่อที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถัดสินใจและส่งเสริมการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์เดิมของผู้เรียนซึ่งผสมผสานกับความรู้ใหม่ที่ถ่ายโยงจากบทเรียนไปสู่ผู้เรียน

สรุป  การหาประสิทธิภาพหรือคุณภาพของบทเรียนCAI  ควรนำไปทดลองใช้จริงกับผู้เรียน แล้วผู้เรียนเรียนแล้วประสบความสำเร็จซึ่งจะมีเกณฑ์ที่ยอมรับในการเรียนทั้งระหว่างเรียนและเมื่อเรียนบทเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน parinyaporn

คำสำคัญ (Tags)#ประสิทธิภาพ

หมายเลขบันทึก: 46457, เขียน: 26 Aug 2006 @ 10:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)