เมื่อคืนมีโอกาสได้ดูรายการ คุยแหกโค้ง พบประเด็นการสนทนาที่น่าสนใจ จึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง เพราะคิดว่าเป็นปัญหาที่แพร่ระบาดในสังคมไทยปัจจุบัน
            ในรายการ ได้มีแขกรับเชิญมาสนทนาในเรื่องวงจรการค้าประเวณี ในเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งเธอ เริ่มเข้าวงการนี้โดยการขายบริการและผันตัวมาเป็นเอเย่น ซึ่งมีรายได้งามทำให้มีเยาวชนที่หลงกับวัตถุ ต่างต้องการเข้ามาวนเวียนอยู่ในวงจรนี้มากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองมากมาย และนำไปใช้จ่ายในการซื้อวัตถุนิยมต่าง ๆ มาประดับบารมี และสิ่งที่เธอเล่าว่าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ผู้ซื้อสามารถสังเกตุได้เลยว่านี่คือ ผู้ขายบริการ ที่เป็นนิสิต นักศึกษา ก็คือ การแต่งกายด้วย "กระโปรงสั้นเหนือเข่า 1 คืบ เสื้อขนาด 4 S" หรือที่เรียกว่า ยิ่งสั้น ยิ่งรัด ยิ่งดี นั่นเอง ทำให้มองย้อนมาถึงรอบรั้วมหาวิทยาลัยของเรา ปัจจุบันนิสิตมีค่านิยมที่ผิดโดยการแต่งกายในลักษณะดังกล่าวกันมากขึ้น ซึ่งตัวนิสิตอาจจะไม่ทราบเลยว่าการแต่งกายเช่นนี้ มีอะไรแอบแฝงมากกว่าการแต่งกายตามแฟชั่น
            สุดท้ายนี้คงไม่มีอะไรนอกจากความห่วงใย และหวังว่าค่านิยมที่ผิด ๆ นี้จะหมดไปโดยเร็ว ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราชาว มน.