นักวิจัยชาวบ้าน

  ติดต่อ

  นักวิจัย นักวิจัยชาวบ้าน ศูนย์ข้าวชุมชน  
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549 ไปร่วมสัมมนาการนำเสนอผลงานวิจัยศูนย์ข้าวชุมชนของมสธ. เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม[PAR]ที่มสธ.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิจัย ดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่  สิ่งที่น่าประทับใจคือการที่ผู้แทนชาวนาจากศูนย์ข้าวชุมชน ในฐานะนักวิจัยชาวบ้าน ได้พยายามนำเสนอผลการวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ที่สมาชิกศูนย์ร่วมกันวิเคราะห์และค้นหา แม้ว่าจะไม่คล่องตัวเหมือนนักวิจัยในสถาบันการศึกษา แต่ก็แสดงให้เห็นศักยภาพของชาวนาในการเป็นนักวิจัยรวมถึงแนวทางที่ชาวนาเริ่มตระหนักในการพึ่งตนเอง และความสามารถในการนำเสนอโดยใช้ภาษาชาวบ้าน คำกลอน ที่สื่อให้เห็นความจริงใจ ความเป็นธรรมชาติและภูมิปัญญา ของนักวิจัยชาวบ้านจากศูนย์ข้าวชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์ อุบลราชธานี และ สุพรรณบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่องงานส่งเสริม

หมายเลขบันทึก: 46376, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:43:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ส่งเสริมการเกษตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)