กำหนดเกณฑ์ให้นักเรียนก่อน  ให้นักเรียนปีนไปสู่ความสามารถที่ไม่มีขีดจำกัด  เมื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

วันนี้ครูผ้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สอนภาษาอังกฤษในหน่วยการคัดลายมือ  อ่านข้อความ  อ่านจับใจความ  และตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง  ในหนึ่งชั่วโมง

นักเรียนมีศักยภาพต่างกัน  ครูเล็งเห็นผลที่จะเกิดขึ้น  ด้วยการพูดคุยกับนักเรียนว่า " วันนี้ครูจะให้นักเรียนคัดลายมือนะคะ "  นักเรียน  ร้อง  " เฮ "  ด้วยความดีใจ  ดีใจ  ที่จะได้พักผ่อน  เพราะครูสังเกตเห็นว่า  นักเรียนได้เรียนวิชาพลศึกษามาเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมา

แต่ครูพูดกติกาของการคัดลายมือว่า  " ดินสอต้องแหลม  มีสมาธิในการคัด  ห้ามใช้ไม้บรรทัดช่วย  ไม่ให้สกปรก  หักคะแนนที่ผิด และสกปรก "  นักเรียนยอมรับกติกา  ตั้งใจคัดลายมือกันทุกคน

สักครู่  ครูพูดว่า  " เมื่อนักเรียนคัดเสร็จแล้ว  นักเรียนต้องอ่าน  อ่านจับใจความนะคะ  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาตอบคำถาม  ซึ่งครูจะกำหนดให้ เพียง 3 ข้อเท่านั้น "

สักครึ่งชั่วโมงได้นักเรียนชั้นยอดเยี่ยม  ตั้งใจจะมาส่งงาน  ครูก็กำหนดเกณฑ์อีกว่า 

"  ถ้านักเรียนอ่านได้หมด ครูจะให้  Very good  " 

นักเรียนต่อรองว่า  อ่านกับเพื่อนได้ใหมครับ 

ครูก็ยอมรับ  แต่ครูพูดว่า  " ได้ค่ะ  แต่จะได้แค่ Good "

เท่านั้นล่ะค่ะ  นักเรียนพยายามจะทำให้ได้ Very good ทุกคน  กว่าจะใช้กุศโลบายนี้ได้  ก็เล่นเอาครูเหนื่อยเลยค่ะ

แต่ได้ผลเกินคุ้ม  นักเรียนคัดลายมือได้สวย  อ่านได้ Very good  15  คน  และยอมได้แค่ Good  จำนวน 8 คู่  ที่เหลือยังไม่ได้ส่ง  เวลาหมดพอดีค่ะ

เคยเล่าเรื่องการสอนให้ครูชั้นมัธยมฟัง  ครูเหล่านั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  วิธีการสอนแบบนี้ใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมไม่ได้หรอกค่ะ

ดังนั้น  การสอนนักเรียนชั้นประถมกับมัธยม  จึงมีเทคนิคและแนวการสอนที่แตกต่างกันค่ะ