สอนอ่านจากเอกสารจริง


หนึ่งในสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษคือ ภาษาเพื่อการสื่อสาร(Communications) การอ่านเป็นหนึ่ง ในสี่ทักษะที่สำคัญมาก เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่พบมากที่สุดด้านหนึ่ง คือ การอ่าน เนื่องจากนักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสำคัญ หรือ รวบรวมรายละเอียดสิ่งที่อ่านได้ถูกต้อง ตลอดจนต้องใช้เวลาในการอ่าน เพื่อทำความเข้าใจนานเกินไป..

เทอมนี้ ครูกาญสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงนำกิจกรรมการฝึกอ่านมาสอน เพื่อให้นักเรียน ได้เข้าใจกระบวนการฟังและการอ่าน สามารถตีความเรื่องที่จะฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

ด้วยการให้นักเรียน ศึกษาค้นคว้า และอ่าน ฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นสื่อจากเอกสารจริง เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญ อยู่ใกล้ตัว ที่พบเห็นและเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของนักเรียน 

เริ่มโดยการนำฉลากผลิตภัณฑ์ที่เตรียมมา ซักถาม ร่วมกันอภิปราย เกี่ยวกับชื่อ คุณสมบัติ วิธีใช้ เป็นต้น

จากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็นสี่กลุ่ม แจกฉลากสินค้า ให้แต่ละกลุ่ม ศึกษารายละเอียด ตามหัวข้อคือ ชื่อผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ วิธีใช้ หรือรายละเอียดอื่นๆถ้ามี ในเวลาที่ครูกำหนด แล้วให้ตัวแทนกลุ่มออกมาเล่าให้เพื่อนต่างกลุ่มฟัง สรุปเป็น Mind Mapping

ครูตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง ด้วยการแจกใบความรู้และใบงาน ให้ทำอีก ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องเกือบทั้งหมด ทุกคน.. 

ขั้นตอนสุดท้าย จากนักเรียนกลุ่มเดิม สมมุติว่าเป็นเจ้าของ ต้องออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้า ด้วยการระบุรายละเอียด(ชื่อ คุณสมบัติ วิธีใช้..) ตามความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียนต่อไป

การสอนอ่านสื่อจากเอกสารจริงนี้ เริ่มด้วย ขั้นนำ ก่อนการอ่าน (Pre-reading) ขั้นการอ่าน (While-reading) หลังการอ่าน (Post-reading) และผลิตชิ้นงาน (Tasks) ตามลำดับ

ทุกขั้นตอนของกิจกรรม ครูกาญสังเกตเห็น การจัดการด้วยระบบกลุ่ม การแบ่งหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการหา การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การเขียนข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ตลอดจนการวางคนในการนำเสนอ มีการวางแผน อย่างดีตามศักยภาพของพวกเขา

มีปัญหาก็ตรงที่ว่า ทักษะพูด ที่ไม่ค่อยสันทัดกันซักเท่าไหร่ ทำเอาผู้ที่ออกมา present ออกอาการประหม่า อย่างเห็นได้ชัดทีเดียว ฮาๆ

ความพึงพอใจที่ทั้งครูและนักเรียนได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ นอกจากทักษะ ความรู้..คือกระบวนการการแก้ปัญหา ความร่วมไม้ร่วมมือจากมาชิกในกลุ่มแล้ว..

ยังมีข้อที่ครูต้องคิดต่อไปคือ จะใช้วิธีการอย่างไร ที่จะส่งเสริมให้พวกเขาดึงความสามารถที่มีอยู่ ออกมาใช้ให้มากที่สุด..

 

ภาพและบันทึกโดย: กาญจนา สุวรรณเจริญ

ภาพวีดีโอโดย: คุณครูธนิตย์ สุวรรณเจริญ

หมายเลขบันทึก: 461797เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2011 21:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 23:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (83)

น่าสนใจมากค่ะ เป็นวิธีที่เพี่มทักษะทั้งด้านภาษา การทำงานเป็นกลุ่ม และกิจกรรมสร้างสรร ..หากนักเรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติมด้านการพูด และการฟังบ่อยๆ ย่อมเกิดความมั่นใจในการแสดงออกนะคะ ..พี่ใหญ่เองชอบดูหนังฟังเพลงภาษาอังกฤษ จึงซึมซับได้เร็วขึ้น

แก้การเขินคือการฝึกบ่อยนั่นเอง

ยากก็ตอนเริ่มต้น นะครับ

เฮ้อ.... เสียดายจัง เกิดเร็วไป (มาก) เลยไม่ได้สัมผัสการเรียนรู้แบบนี้

 • บันทึกมีภาพและเรื่องครบครัน ทำได้น่าอ่านมาก
 • อายน้องในวีดีโอพูดเก่งกว่าตัวเองอีก อิๆ 
 • ทั้งคุณครูธนิตย์และคุณครูกาญจนาเป็นครูเพื่อศิษย์จริงๆ :-)
 • การให้อ่านฉลาก เป็นไอเดียที่น่าชื่นชม เพราะ เป็นการสร้างโจทย์จากของจริง เรียนไปได้ใช้จริง

ขออนุญาตร่วมคิดด้วยคนตรงนี้คะ

จะใช้วิธีการอย่างไร ที่จะส่งเสริมให้พวกเขาดึงความสามารถที่มีอยู่ ออกมาใช้ให้มากที่สุด..

หากมีช่วงให้ Reflection นักเรียนคิดว่า "ทำไม" บริษัท ถึงเลือกใช้คำ หรือประโยค ที่เห็นในการสื่อสารกับลูกค้า  และคิดว่า จะทำอย่างไรให้ฉลากเข้าใจง่าย ดึงดูดใจ กว่านี้..อาจดึงเอาพลังความคิดสร้างสรรค์น้องๆ วัยทีนนี้ออกมาด้วยคะ 

 • เยี่ยมมากเลยครับพี่ครู
 • น่าสนใจมาก
 • ขอ link ไปให้นักศึกษาปริญญาโทนะครับ
 • จำได้ว่า ฉลากยาก็น่าสนใจ เพราะฉลากยาบางอันไม่มีภาษาไทยเลย
 • แถมได้เรียนรู้เรื่องโรค การรักษาจากฉลากยาด้วย
 • อีกอันหนึ่งที่วัยรุ่นชอบคือ การดูดวง ที่เป็นภาษาอังกฤษ(Horoscope)
 • ลองให้นักเรียนสะท้อนความคิดเห็นดูว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างโดยเขียนเป็น learning log ก็ดีครับ
 • หลังจากนั้นลองตรวจสอบว่านักเรียนเรียนรู้อะไร อะไรได้เรียนรู้น้อยเพราะอะไร
 • ขอบคุณครับ

การเรียนการสอนดูนักเรียนสนใจมากๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เยี่ยมค่ะ 

 • สวัสดีค่ะพี่ใหญ่Ico48
 • โดยพื้นฐานแล้ว พวกเค้าแค่พอได้ค่ะ ก็คงต้องใช้เวลาที่ต้องเพิ่มพูนทักษะต่างๆมากขึ้น การได้ดูหนัง ฟังเพลง ช่วยได้มากเลยค่ะพี่ใหญ่
 • ขอบคุณมากนะคะ

เป็นกำลังใจและเอาใจช่วยให้ประสบผลสำเร้จมากยิ่งๆขึ้นไปกับการเรียนการสอน

แบบนี้นะคะ....

 • สวัสดีค่ะอาจารย์โสภณIco48
 • การฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคย คุ้นชิน สำคัญ..
 • แต่ในบางราย ก็ยากค่ะอาจารย์

เชื่อมั๊ยคะ..ครูกาญจน์

วิชาภาษาไทย..เจ้าอิฐไม่พูดเลย

แต่ถ้าภาษาอังกฤษ  เจ้าอิฐพูดได้

 • สวัสดีค่ะน้องกระติกIco64
 • ใช่ๆๆ น่าเสียดายหนูกระติกจริงๆเลย ครูน่ะ ฮา..

ไม่ค่อยจะว่างมาเห็นแบบนี้ต้องเม้นท์ ขอชื่นชมค่ะพี่ครู อยากเรียนห้องนี้ค่ะคุณครูหนูอยากพูดฝรั่งเป็น ค่ะ

 • สวัสดีค่ะคุณหมอIco64
 • โอ! ใช่เลย ขอบคุณมากนะค ะสำหรับข้อเสนอแนะ ที่น่าสนใจเพื่อเติม ให้นักเรียนได้คิดต่อ..
 • สวัสดีค่ะอาจารย์Ico64
 • ได้รับความกรุณาจากอาจารย์ขจิต เรื่องเทคนิคการสอนอย่างมากมาย..หลายครั้งหลายครา (รับอย่างเดียว..ฮาๆ)
 • ขอบคุณมากค่ะ
 • สวัสดีค่ะพี่ครูIco64
 • เด็กๆถนัดงานออกทางศิลปะน่ะค่ะ..และรู้ว่าใครชอบและถนัดอะไร สามารถแบ่งงานได้อย่างดีเลยค่ะ
 • ขอบคุณคำชมมากนะคะ

เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็น ศูนย์กลาง  เป็นการเรียนการสอนตามศักยภาพ  ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะนำ.....ส่งเสริม ..และสนับสนุน ..ให้สร้างองค์ความรู้มากที่สุด  การจัดกิจกรรมให้นักเรียนสะท้อนความคิด....เป็นเรื่องเยี่ยมยอดมากค่ะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาชมบันทึกนี้ค่ะ

พร้อมกับมาเรียนรู้ด้วยนะคะ

เป็นบันทึกที่น่าสนใจค่ะ

ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

คุณหมอ CMUpal เขียนตรงใจพี่ไปครบแล้ว

อ.ธนิต + อ.กาญจนา เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมมาก 

พี่ชื่นชมมากที่อาจารย์ให้ความสำคัญเรื่องออกแบบกลุ่ม และ การออกแบบงาน(กิจกรรม) สร้างสรรค์มากกก...ค่ะ  ใช้ในชีวิตได้จริง

ต้องให้ดอกไม้ ๒ ดอกอีกแล้ว

 • พี่ครูครับ
 • มาอีกรอบ
 • นักเรียนตัวกลมๆในภาพที่ 10 ชื่ออะไรครับ
 • สวัสดีค่ะพี่ครูIco64
 • ขอบคุณกำลังใจมากๆเลยนะคะ สู้ๆๆ 
 • สวัสดีค่ะครูป.1Ico64
 • อย่างนี้ต้องรีบส่งเสริมแล้วล่ะค่ะ..อิอิ
 • สวัสดีค่ะน้องตูมIco64
 • มามะ ครูซิจะสอนให่ ฮาๆๆ
 • ขอบคุณมากๆค่ะน้องสาว
 • สวัสดีค่ะพี่ครูIco64
 • ใช่เลยค่ะ ครูต้องแค่ะเพียงชี้แนะนะคะ 
 • แต่ในบางเวลาก็มีทุกรูปแบบ ทั้งโน้มน้าว เสริมแรง ชักจูง เคี่ยวเข็ญ.. ฮาๆๆ
 • ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ครู สำหรับคำชม

 

 • สวัสดีค่ะพี่นุ้ย
 • เด็กกลุ่มนี้แกมีหัวด้านศิลปะและดูเหมือนจะชอบแนวนี้ อยู่หลายคน..
 • ขอบพระคุณมากจริงๆค่ะ
 • สวัสดีค่ะน้องอ.ขจิตIco48
 • เจ้าตัวกลมป้อม(มากกว่าใคร..)ชื่อป๋องแป้งค่ะ
 • ห้องนี้sizeใกล้ๆกันหลายคน ฮาๆๆ

สวัสดีค่ะพี่Ico48

 • ยอดเยี่ยมทั้งคุณครูและนักเรียนค่ะ เป็นการเรียนการสอนที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างนะคะ
 • ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันค่ะ

สวัสดีค่ะ...

 • สมัยที่ผู้เขียนเรียนอยู่ชั้นมัธยม + อนุปริญญา ก็โดนทำกิจกรรมแบบน้อง ๆ นี่แหล่ะค่ะ สนุกดี แต่ก็ต้องอาศัยความกล้าแสดงออก + ค้นคว้า + ความมั่นใจของตัวเราเองด้วยนะคะ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สนุก + น่าสนใจค่ะ
 • ต่อไปประเทศเราก็จะไปสู่สากลโลกแล้ว น้อง ๆ ฝึกไว้ดีค่ะ เพราะในโลกของการทำงานต้องใช้แน่นอนค่ะ...
 • สวัสดีค่ะคุณยาย 
 • การฝึกให้เก่งและมั่นใจ ต้องใช้เวลา.. 
 • ขอบคุณมากๆเลยค่ะ 
 • สวัสดีค่ะอาจารย์Ico64
 • หวังว่าประสบการณ์ที่เด็กๆได้รับ คงเกิดทักษะที่จำเป็นกับพวกเค้าบ้าง...
 • ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาทักทาย

สวัสดีค่ะพี่ครูKanchana

ได้เรียนจากของจริงเลย บรรยากาศน่าสนุกนะค่ะ เด็กๆได้ความรู้ ได้ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ชื่นชมค่ะ

สมัยเรียนนอกจากทักษะการพูดก็มีปัญหาเรื่องการฟังค่ะ อย่างไรก็ตามก็ไม่เกินกำลังที่จะเรียนรู้ค่ะ เป็นกำลังใจให้เด็กๆค่ะ

สบายดีนะค่ะ คิดถึงเสมอค่ะพี่ครู

 • น่าสนใจดีจังค่ะ  เรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
 • น่าสนุกดีค่ะ  เด็ก ๆ ดูเพลิดเพลินและมีความสุข
 • ขอบพระคุณบันทึกดี ๆ ที่แบ่งปันค่ะ

สวัสดีครับครู

เป็นการสอนที่ดีมาก ๆ เลยนะครับ ...เด็ก ๆ คงชอบนะครับ เพราะได้แสดงความสามารถกันเต็มที่

ขอบคุณมากนะครับ

 • สวัสดีค่ะน้องอุ้มIco64
 • ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นในการสื่อสารยุคปัจจุบัน..อย่างมาก
 • และพี่ก็พยายามให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองน่ะค่ะ 
 • ขอบคุณน้องสาวเช่นกันนะคะ
 • สวัสดีค่ะคุณครูธรรมทิพย์
 • สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัว ทำให้นักเรียนสนใจยิ่งขึ้นค่ะ
 • ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แวะมา
 • สวัสดีค่ะคุณแสงIco64
 • เด็กๆเค้าสนใจทำมากค่ะ เพราะเป็นเรื่องที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน..
 • ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาหาความรู้ต่อยอดจากครูภาษาอังกฤษตัวจริง..........เจอครูอังกฤษตัวจริงไปอ่านบทความ เตรียมตัว "สู่อาเซียน" ครูน้องเป็นอายเลยค่ะ

สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะพี่นา

 • สุขสันต์วันครอบครัวนะคะ
 • สวัสดีค่ะอาจารย์Ico64
 • ขอบคุณและยินดีมากค่ะที่แวะมาแลกเปลี่ยนกัน
 • ใช่ค่ะพี่มหาIco64 
 • รู้สึกว่าจะนานเกินไปจริงๆ เกือบลืมแล้วมั๊งงงค๊าาาา ฮาๆ
 • ค่ะท่านอ.โสภณIco48
 • ปล่อยให้เค้าคิดทำและออกแบบกันเอง ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
 • สวัสดีค่ะคุณยายIco48
 • พี่ก็ขอให้คุณยายมีความสุขในวันหยุดนี้มากๆเช่นกัน คิดถึงเสมอค่ะ

แวะมาชมกิจกรรมของนักเรียนอีกครั้ง 

ยังชื่นชมและชื่นชอบกับนักเรียนชั้นนี้อยู่

อนาคตคงได้เป็นกำลังของชาติ เขาเชื่อมั่นในตนเองสูง

คิดเอง  ทำเอง  เรียนรู้อย่างมีความสุข  เยี่ยมยอดค่ะ

 • ขอบคุณพี่ครูมากครับ
 • ที่โรงเรียนน้ำท่วมไหม
 • พี่คิมหายไปไหนไม่ทราบ
 • สวัสดีค่ะพี่ครูIco64
 • ขอบคุณมากค่ะที่แวะเยี่ยมนร.ชั้นนี้อีกครั้ง เค้าคงชื่นใจที่พี่ครูชื่นชมนะคะ..
 • สวัสดีค่ะอาจารย์Ico64 
 • พี่ไม่ได้ติดต่อพี่คิมเลยค่ะ คุยกันบ้างในเฟซบุ๊ก..
 • ที่รร.ไม่ท่วม แต่พื้นที่รอบนอกหนักหนาสาหัสกันจริงๆ บ้านนักเรียนก็ท่วมมาเป็นเดือนๆแล้วล่ะค่ะ
 • ติดต่อพี่คิมได้แล้วครับ
 • พี่คิมวุ่นๆๆกับการเขียนหนังสือ
 • ดีใจจะได้อ่านหนังสือพี่ครูคิมครับ
 • ขอบคุณอาจารย์ขจิตIco48มากค่ะที่ส่งข่าวพี่ครูคิม
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

ชื่นชมในกิจกรรมและกระบวนการเหล่านี้มากครับ

การอ่านมีพลังอย่างมหัศจรรย์
เป็นกลไกการเติบโตของชีวิต
เป็นกระบวนการบ่มเพาะการฟัง...การเขียน...และการสื่อสาร (ในรูปแบบต่างๆ)

ทุกวันนี้ผมเห็นพ้องด้วยในสาระของชีวิตและวิกฤตทางการศึกษา  เช่น  เยาวชนอ่านจับใจความไม่เก่ง, ย่อความไม่ได้  เรียกได้ว่า "อ่านเอาความ" ไม่เก่งนั่นเอง

ในอดีต ผมอ่านหนังสือ อ่านไปเจอคำคมๆ ประโยคดีๆ ความหมายสวยๆ จะจดบันทึกไว้เสมอ...สิ่งเหล่านี้ มันเหมือนย่อความเล็กๆ ไปในตัวได้ด้วยเหมือนกัน

ขอบพระคุณครับ  (ปล.ฝากลบบริบทก่อนนั้นด้วยนะครับ  เพราะพิมพ์ผิด  มือไวไปหน่อยครับ)

 • สวัสดีค่ะอาจารย์Ico48
 • ผลจากการสำรวจคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก..รั้งท้ายหลายๆประเทศแม้แต่เพื่อนบ้านเรา ภาษาอังกฤษ ยิ่งแล้วใหญ่..
 • อ่านมากรู้มากและช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ แต่หลายภาคส่วนโดยเฉพาะการจัดการศึกษาของเรา กลับไม่ค่อยเห็นความสำคัญ
 • ขอบคุณความคิดเห็นและการแวะมาเยี่ยมมากค่ะ

สวัสดีครับอาจารย์ กาญจนา ...

อ่าน คิด ใคร่ครวญ แล้วเขียนออกมา ทำนำเสนอ

บ้านกร่างสุดยอดในการทำโพสเอร์นำเสนอ

ไปเห็นไปชื่นชมตามบอร์ดที่โรงเรียนมาแล้ว

สวัสดีค่ะพี่ครูKanchana

แวะมาเยี่ยมค่ะ สอนอ่านจากเอกสารจริง ชื่นชอบ ชื่นชมค่ะ

สบายดีนะค่ะพี่ครู

 • สวัสดีค่ะท่านวอญ่าIco64.. 
 • เป็นคำชมคำโตๆ ที่ทำให้อิ่มเอมใจมากๆเลย.. 
 • วอญ่าสบายดีนะคะ ขอบคุณค่ะ
 • สวัสดีค่ะน้องอุ้มIco64
 • การอ่านเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ของเด็ก..
 • ขอบคุณมากค่ะที่แวะมาเยี่ยมเสมอๆ

สวัสดีค่ะพี่ครูติ๋มมาเยี่ยมทางนี้มีสาระจริงๆค่ะ กิจกรรมน่าสนใจ นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะ เยี่ยมไปเลยค่ะ

 • เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ
 • เด็กๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้แสดงออกกันเต็มที่
 • ขอชื่นชมจากใจจริงๆค่ะพี่ติ๋ม.. สุดยอดๆๆๆๆๆ
 • นักเรียนห้องนี้เอาการเอางานดีค่ะน้องตูมIco48
 • ขอบคุณมากมายที่แวะมาเยี่ยม คิดถึงนะคะ
 • สวัสดีค่ะน้องแป๋มIco48
 • ขอบคุณแทนเด็กๆมากเลย..คิดถึงค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์กาญจนา

ขอบพระคุณมากค่ะที่แวะไปเยี่ยมให้กำลังใจ

ตามรอยทางมาที่บ้านอาจารย์ค่ะ

พบบันทึก ที่โดนใจ เด็กๆโชคดีจัง

ที่มีโอกาสได้ฝึกเข้มข้นแบบนี้

ตอนเรียนม.6 ภาษาอังกฤษหลักตก ติดศูนย์เลยค่ะ

แต่ภาษาอังกฤษเสริม ได้เกรดสี่เฉยเลยค่ะ ฮาๆๆ เทอมเดียวกันด้วยค่ะ

เหตุเพราะว่า อาจารย์สอนเล่มหลัก สอนในตำราเป๊ะๆๆ เบื่อมากๆ ไม่สนใจเลย

แต่เล่มเสริม อาจารย์พาพูดคุยสัพเพเหระเป็นที่สนุกสนาน 

แล้วแว้บเข้าบทเรียนเล็กน้อย เลยให้เกรดอาจารย์ทั้งสองแบบตรงไปตรงมา อิอิ

จำได้ว่า สอบซ่อมด้วยการเขียนรายงาน50 หน้าแน่ะค่ะ

ตอนนี้ วิชาคืนอาจารย์ไปหมดเรียบร้อย ใช้งานไม่ได้เลยค่ะ

(เดี๋ยวจะไปเริ่มใหม่ที่ รำมวยจีนของอ.ขจิต จะซึมซับไหวไหมน้อ)   

 • สวัสดีค่ะIco48
 • นักเรียนกลุ่มนี้ เรียนได้ดีส่วนใหญ่น่ะค่ะ แต่โดยธรรมชาติ ไม่ค่อยชอบวิชาภาษาอังกฤษซักเท่าไหร่(ที่นี่นะคะ) ครูเลยต้องหาหลากหลายวิธี..
 • ขอบคุณคำชมและการเข้ามาทักทาย คงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันอีกนะคะ

งานที่อาจารย์ทำที่ผ่านมาน่าสนใจมากเลยนะคะ ตอนนี้กำลังเรียนและสนใจทำงานชิ้นมาก แต่ว่าหาวรรณกรรมเกี่ยวกับ เอกสารจริงไม่ค่อยเจอเลย เลยไม่รู้ว่าจะทำจบและออกมาดีไหม รบกวนแนะนำหน่อยนะคะ

 • สวัสดีค่ะอาจารย์Ico48
 • มีประโยชน์สำหรับเด็กมากๆเลย..ขอบคุณจริงๆค่ะ อาจารย์สบายดีนะคะ

สวัสดีคะพี่กาญจนา แวะมาทักทายน่ะคะ ขอโทษที่ห่างหายจากบ้านหลังนี้ไปนาน ตอนนี้กะว่าจะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆคะ พี่คงสบายดีน่ะคะ ดูท่าทางเด็กๆมีความสุขมีกิจกรรมของพี่มากมายน่ะคะ เป็นกำลังใจให้คะ

 • สวัสดีค่ะน้องบันเทิง..โห!นานมากๆนะคะที่เงียบหาย 
 • ขอบคุณและดีใจที่สุดค่ะที่ยังคิดถึงกัน คงได้คุยกันอีกนะคะ
 • พี่ครับ
 • หายเงียบไปพร้อมคนใกล้ตัวเลยครับ
 • สบายดีไหมครับ

การอ่านเอาความ-จับใจความ
การเขียนสรุปความ ..ย่อความ
กลายเป็นประเด็นใหญ่ของ "วันนี้"

เมื่อวานในชั่วโมงที่ผมสอน
ผมเน้นให้เขียนเรื่องราวสั้นๆ ....
อ่านให้เพื่อนฟัง...
และสรุปเรื่องราวร่วมกัน
ว่าเรียนรู้อะไรจากเรื่องที่เพื่อนอ่าน...
หรือจากเรื่องที่ตนเองได้อ่านให้เพื่อนฟัง

ขอบพระคุณครับ

 - มี.....ความหมายในตัวเอง...

- ทำงาน...เพื่องาน...และมีความงามคะ


 
                             
        
                         A Very Happy Christmas & A Happy New Year 2012

มาส่งความสุขด้วยปฏิทินชุด "รอยยิ้มของพ่อ" ค่ะ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/471969

 • ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างมาก ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ

 

อยากปรึกษางานกับอาจารย์ค่ะ

มาช้าดีกว่าไม่มาเลย มีหลายบทความน่าสนใจ แต่รู้สึกว่าต่างคนก็ต่างห่างหายไป สำหรับพี่สุห่างหายไปนานมาก เคยไปเยี่ยมในเฟสบุค และเห็นเพื่อมากมาย ก็ไม่มีเวลาตอบเหมือนเดิม ขอบคุณน้องกาญจนามากนะคะ

   พี่สุเข้ามาเรียนอังกฤษด้วยคะ เข้าท่ามากเลยคะ เพราะในชีวิตจริง ของใช้ ของสอยบางอย่าง จะมีภาษาอังกฤษ พี่สุก็ได้แต่อ่านตามสระ แปลได้บ้างไม่ได้บ้าง

           ขอชมเชยที่ให้นักเรียน เรียนจากของจริง เพราะอีกหน่อยไปสัมผัสสินค้าตัวไหน ก็ถือโอกาสอ่าน แปล เรียนรู้ไปพร้อมในตัว นี่แหละการบูรณาการให้เข้ากับชีวิตจริง ทักษะจริง

                ส่วนสำเนียงนั้น คงต้องให้นักเรียน ดูหนังฝรั่ง ที่เป็นภาษาอังกฤษเลย จะได้สำเนียงตามเขา ว่าไป ว่าไป ชื่นชมน้องครูกาญจนานะคะ สำหรับบทความนี้คะ

 • ยินดี ดีใจมากๆค่ะพี่สุ นานมากๆเลย
 • เด็กๆได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเค้า..
 • คิดถึงพี่สุเสมอนะคะ

ชั้นเรียนของอาจารย์น่าชื่นชมค่ะ มีทั้งการ pose problem situation จากนั้นก็เป็นการให้ student self-learning ต่อด้วย whole class discussion and comparison ขั้นนี้นักเรียนได้อภิปรายกันภายในกลุ่มแล้วมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มหน้าชั้นเรียนเพื่อให้กลุ่มเพื่อนได้รับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็น ขั้นสุดท้ายคือ summary with connection student ideas เท่าที่อ่านดูอาจารย์ได้ทำทั้งสี่ขั้นนี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อนักเรียนมากๆค่ะ ขอให้อาจารย์สอนดีอย่างนี้ตลอดไปนะคะ

 • สวัสดีค่ะอ.รัชIco48
 • พอดีนร.ชั้นนี้ค่อนข้างดี จึงสามารถสอนได้ครบตามขั้นตอน และมีfeedback กลับมาอย่างน่าพอใจ
 • ขอบพระคุณอย่างมากในคำชมและการแวะมาร่วมแสดงความคิดเห็น
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท