สัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีนี้ ทดลอง เอาสูจิบัตร ไปประชุมกับคุณครูนักเรียนชั้นประถมของโรงเรียนสิ่นหมิน ซึ่งจะพานักเรียนชั้นประถมปีที่ ๔-๖ จำนวน 366 คน พร้อมกับคุณครูอีก 18 คน เข้าชมงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  เราไปประชุมคณะครูที่จะนำนักเรียนมาสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (วันที่ 18 สิงหาคม เวลา 9.00 -11.00 น.)  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 กำหนดว่า เราจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 15 กลุ่มๆ ละประมาณ 24-25 คน โดยให้มีธงนำกลุ่ม 15 กลุ่ม มอบหมายให้ทางโรงเรียนจัดทำในส่วนนี้ โรงเรียนจะพานักเรียนมาโดยรถเช่า 3 คัน เก็บเงินนักเรียนไป-กลับคนละ 12 บาท ส่วนที่เกินโรงเรียนออกสมทบ

  วันที่ 11 สิงหาคม โรงเรียนจัดงานวันแม่ ไม่ได้พบนักเรียน ทางเราได้ประชุมนิสิตพี่เลี้ยงในชั่วโมงเรียนวิชาเลี้ยงผึ้ง แต่นิสิตขาดไป จำนวน 30 กว่าคน ทำให้เรามีอาสาสมัครแค่ 5 กลุ่มเท่านั้น ต้องไปหาเพิ่มในช่วงจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  วันที่ 12-14 สิงหาคม เป็นวันหยุด คุณครูประชุมนักเรียนเพื่อจัดหาข้อสรุปว่าจะมาชมอะไรกันบ้างตามความสนใจ (ตามสูจิบัตรที่แจกไป) และโรงเรียนรีบสรุปข้อมูลให้ตอนเย็น เพื่อนำส่งมาที่ beeman

   เราต้องอาศัยช่วงจัดสัปดาห์วิทย์ ฯ (16-17) ชักชวนนิสิต ให้มาเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อย ถึงเย็นวันที่ 17 สิงหาคม เรายังจัดกลุ่มนิสิตได้แค่ 10 กลุ่มเท่านั้นเอง

   พอเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2549 นักเรียนสิ่นหมินออกเดินทางประมาณ 8 โมงเศษ มาถึงมน. เลย 8.30 น. ไปแล้ว เขาต้องวนหาที่จอดรถ และไปจอดในพื้นที่ซึ่งกำลังถมดินอยู่ โดยปีนี้ไม่มีฝนตกเลยเข้าไปจอดได้

   พอดีคณะของเราค่อยๆ มากันทีละคนสองคน จนครบ 15 คน พอดีคุณครูปรานี (ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่) โทรมาบอกตำแหน่งที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหน ให้เราไปรับ เราเข้าใจผิด ขึ้นรถไฟฟ้าไปอีกจุดหนึ่ง ระหว่างทางเราก็ประชุมจัดกลุ่มพี่เลี้ยงไปด้วย

   พอไปถึงจริงๆ เราไปผิดที่ห่างจากจุดที่นักเรียนเข้าแถวเป็นกลุ่มอยู่ประมาณ 200 เมตร เลยต้องเดินไปหานักเรียน

   ต่อไปเป็นภาพของนักเรียนสิ่นหมินที่มาชมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับ

   สุดท้ายนักเรียนชมกิจกรรมไม่ครบตามที่ตั้งใจจะมา เนื่องจากมีเวลาชมจริงๆ เพียง 2 ชั่วโมง และในเวลาชมนี้ก็ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆ ด้วย ปีหน้าโรงเรียนจึงควรเพิ่มเวลาชมงานเป็น 4 ชั่วโมงและแจกข้าวกล่องบนรถด้วย...