Competency

ประชุมสัมมนา

วันที่  29 - 30 สิงหาคม 2549  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งประเทศไทยด้าน Competency และระบบบริหารพนักงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลในองค์กร  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท)

 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย

หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี 21 มหาวิทยาลัย

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 21 มหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บุคคล/ผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ 21 มหาวิทยาลัย

บุคลากรผู้สนใจประมาณ 200 คน

 

กำหนดการ (ย่อ)

8.00 - 8.45 ลงทะเบียน

09.00-09.30 ชมวีดีทัศน์แนะนำ ม.

09.30-10.30 พิธีเปิดประชุมสัมมนา อธิการบดีกล่าวต้อนรับ บรรยายพิเศษ "การพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"

10.45-12.00 บรรยาย "การกำหนดสมรรถนะของบุคลากร" วิทยากรจาก ก.พ.

13.30 - 14.30 บรรยาย "การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์" วิทยากรจาก ก.พ.

14.45 - 16.30 บรรยาย การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์" (ต่อ)

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2549

09.00-12.00 อภิปรา "ระบบบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย  (ตั้งแต่วิธีบรรจุแต่งตั้ง จนถึงลาออก ประมาณ 13 หัวข้อ) วิทยากร ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ

13.00-16.00 นำเสนอโครงการศึกษาวิเคราะห์/วิจัย โดยทีมงานการวิจัย นายเสถียร คามีศักดิ์ เจ้าหน้าที่บุคคลชำนาญการพิเศษ 9 มศว.

16.00 - 16.30 ปิดการสัมมนา

 

ผู้สนใจติดต่อ 02 6641000 ต่อ 5724,5633, 5638

เดิมสมัครถึง 21 สค. 2549 ไม่แน่ใจว่าสามารถสมัครเพิ่มได้หรือไม่ร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompornpcmu

คำสำคัญ (Tags)#ประชุมสัมมนา

หมายเลขบันทึก: 46153, เขียน: 24 Aug 2006 @ 12:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  • งานนี้ผมไปไม่ได้ ติดประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย