ระบบการจัดการโครงการ

ระบบการจัดการโครงการ

ระบบการจัดการโครงการ ( Project Management System)

เมื่อ โครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารให้ดำเนินการแล้ว ผู้จัดการโครงการจะต้องจัดระบบการจัดการโครงการ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

  1. ระบุจุดมุ่งหมายในระดับแผนงาน (Program Goal) และตัวชี้วัดต่างๆ ตามแผน
  2. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objective) และตัวชี้วัดต่างๆ ตามแผน
  3. ขอบข่ายโครงการ (Project Scope) โดยใช้โครงสร้างการจำแนกงาน (WBS) ระดับผลผลิตและกิจกรรม
  4. กำหนดรูปแบบองค์กรโครงการ โครงสร้าง ทีมงาน หน้าที่
  5. วางระบบการควบคุมโครงการ โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณาได้แก่ เวลา ค่าใช้จ่าย (CSPEC: Cost and Specification) และคุณภาพ
  6. ปรึกษาหารือกับผู้รับบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ วัดได้โดย การยอมรับในผลผลิตของโครงการ และการใช้ประโยชน์จากผลผลิตของโครงการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

460779

เขียน

16 Sep 2011 @ 14:16
()

แก้ไข

07 Jun 2012 @ 22:52
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก