วันนี้ผมนำพรีเซนเตอร์ คู่ใหม่ มาโฆษณาเสื้อยืดตระกูลผึ้งครับ เสื้อยืดนี้มีประมาณ 12-13 ตัวเท่านั้น มี 3 versions ครับ (ความแตกต่างอยู่ที่ด้านหลังของเสื้อ) ประกอบด้วย

    ภาพแรกใช้เทคนิคใส่ภาพในตารางและมี background เป็นด้านหลังของเสื้อ beeboy ครับ

 

 

 

 

 

beeboy 

ภาพที่ 2 และ 3 เป็นด้านหลังของเสื้อ beeboy และ beegirl ครับ

     ส่วนภาพสุดท้ายเป็น ด้านหลังของเสื้อ beeboy วางอยู่บน background ที่เป็น beeboy และอยู่ในตารางอีกทีหนึ่ง

                                                                                      beeman
 

 

                                                                           

 

หมายเหตุ  ที่ได้เกินคาดคือวันนี้มีคนเข้ามาเยี่ยมบล็อกของผมประมาณ 309 ครั้งครับ